تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

سومین کنگره بین المللی بیماری های عروقی ریه

سومین کنگره بین المللی بیماری های عروقی ریه،۶ تا ۷ تیر ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات سل و بیماری های ریوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و انجمن ریه ایران، انجمن جهانی تحقیقات بیماری های عروق ریوی در شهر تبریز برگزار می شود.

با توجه به گسترده بودن مبحث بیماریهای عروقی ریه و افزایش دانش ما در این زمینه در طی سالهای اخیر در این کنگره سخنرانی ها علاوه بر فشار خون ریوی در بر گیرنده سایر مشکلات در زمینه بیماریهای عروقی ریوی بویژه آمبولی ریه خواهد بود که سخنرانان برجسته در این حوزه از۷ کشورآمریکا, فرانسه , آلمان ،ایرلند، ژاپن ، جمهوری چک و ترکیهبه ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.