تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

Plume

ادامه‌ی پست

هنر و مردم

ادامه‌ی پست

مطالعات روانشناسی بالینی

ادامه‌ی پست

مقالات هانی، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال – اولین همایش امام خمینی و تمدن نوین اسلامی

اولین همایش امام خمینی و تمدن نوین اسلامی – ایرانی با تاکید بر سرمایه اجتماعی،در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه مازندران در شهر مازندران برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود در این دوره همایش حداکثر تا۳۰ دی با توجه به محورهای اصلی همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • چیستی تمدن نوین اسلامی از منظر امام خمینی (ره)
  • امام خمینی (ره) و چیستی سرمایه اجتماعی
  • امام خمینی (ره) و رابطه میان تمدن نوین اسلامی – ایرانی و سرمایه اجتماعی
  • منابع مولد سرمایه اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (ره)
  • نقش ها و پیامدهای سرمایه اجتماعی در تمدن اسلامی – ایرانی
  • آسیب شناسی سرمایه اجتماعی در فرایند تمدن اسلامی – ایرانی
  • و…

[اطلاعات کامل همایش]

ادامه‌ی پست

Applied Language Studies

ادامه‌ی پست

پژوهشنامه چاپ و نشر

ادامه‌ی پست

تاریخ فلسفه

ادامه‌ی پست

بررسی های حسابداری

ادامه‌ی پست

اخگر

ادامه‌ی پست

توسعه و سرمایه

ادامه‌ی پست