تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

جندی‌شاپور

ادامه‌ی پست

جهاد

ادامه‌ی پست

المحاماة

ادامه‌ی پست

ضمیمه آینه میراث

ادامه‌ی پست

نامه پژوهش فرهنگی

ادامه‌ی پست

ترجمان وحى

ادامه‌ی پست

دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

ادامه‌ی پست

اولین دوره همایش ملی مسئولیت اجتماعی، ضرورت امروز سازمان ها

اولین دوره همایش ملی مسئولیت اجتماعی، ضرورت امروز سازمان هادر تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین در محل دانشگاهبرگزار می شود.

دانشجویانعلاقه مند به شرکت در این دوره همایش می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به پایگاه اطلاع رسانی همایش مراجعه نمایند .

ادامه‌ی پست

پویشی در علوم انسانی

ادامه‌ی پست

جغرافیای سیاسی

ادامه‌ی پست