تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

دانلود رایگان ترجمه مقاله بهینه سازی زبری سطحی و عمر ابزار جاسازی های کاربید پوششی چندلایه TiAIN/TiN PVD

چکیده

پیش بینی زبری سطحی و فرسودگی ابزار, نقشی چشمگیر را در صنعت ماشینکاری برای برنامه ریزی و کنترل مناسب پارامترهای ماشینکاری و بهینه سازی شرایط برش ایفا می کند. در این مقاله, رویکرد Taguchi برای یافتن پارامترهای بهینه فرآیند در چرخش در حین ماشینکاری نیمه سخت فولاد آلیاژ EN31 سخت شده استفاده می شود. یک آرایه عمودی L9, نسبت سیگنال به نویز و تحلیل واریانس (ANOVA) برای مطالعه مشخصات عملکردی پارامترهای ماشینکاری (سرعت برش, نرخ تغذیه و عمق برش) با ملاحظه پرداخت سطحی و عمر ابزار به کار برده می شوند. نتایج نشان داد که سرعت تغذیه, موثرترین عامل در زبری سطحی و عمر ابزار است. نتایج آزمایشی برای توضیح اثربخشی رویکرد پیشنهادی ارائه می شوند.

 

مقدمه

چالش شرکت های تولید انبوه, عمدتاً بر کسب کیفیت بالا, از نظر دقت ابعادی قطعه کار, پرداخت سطحی, نرخ تولید بالا, فرسودگی کمتر روی ابزارهای ماشین متمرکز شده است. با توسعه فناوری در رشد صنعت ساخت و تولید, شرکت ها به رده های پوشش دار از ابزارهای کاربید از رده های کاربید منظم برای عملیات های ماشینکاری فولادهای سخت شده روی آورده اند [۱۰].ابزارهای کاربید پوشش دار (PVD) با رسوب فیزیکی بخار در دهه اخیر غالب بوده است. این روزها, پوشش های چندلایه پیشرفته نازک رسوب یافته توسط تکنیک رسوب بخار فیزیکی (PVD) در ماده زیرلایه کاربید تنگستن به منظور افزایش مقاومت در برابر فرسودگی و کاهش تراشه برداری جاسازی ها استفاده می شوند. فرسودگی ابزار, نیروی برش, زبری سطحی و قدرت برش, پاسخ های نسبی هستند. فرسودگی ابزار منجر به تغییرات در هندسه ابزار می شود که بر نیروهای برش, قدرت برش و پرداخت سطحی تاثیر می گذارد [۳]. این یک عامل عمده است که موارد اقتصادی در برش فلز را تعیین می کند. یک نرخ پایین از فرسودگی ابزار, به معنای افزایش عمر ابزار, پرداخت سطحی بهتر, کاهش هزینه ابزاربندی و هزینه پایین تولید است.

در مورد پوشش PVD TiAIN, بهبود در عملکرد برش, ناشی از ویژگی های مقاومت TiAIN در برابر اکسیداسیون در دمای بالاتر است [۸]. مقاومت بالا در برابر فرسودگی حتی در دماهای بالا, یک ویژگی برجسته TiAIN [10] است, مشخصه ای که این پوشش را برای برش ماده قطعه کار تراشنده مانند آهن ریخته گری, آلیاژهای سیلیکون آلومینیوم و مواد کامپوزیت در سرعت های بالا, مناسب می سازد.

نتایج

از تحلیل نتایج در فرآیند چرخش با استفاده از رویکرد مفهومی نسبت (S/N) سیگنال به نویز, تحلیل واریانس (ANOVA), تحلیل رگرسیون و روش بهینه سازی Taguchi, موارد زیر را می توان از مطالعه حاضر نتیجه گرفت:

• آزمایشات طراحی شده آماری بر اساس روش های Taguchi با استفاده از آرایه های عمودی L9 برای تحلیل فرسودگی ابزار و زبری سطحی به عنوان متغیرهای پاسخ انجام شدند. نسبت S/N مفهومی و رویکردهای ANOVA برای تحلیل داده ها, نتایج مشابه را نشان می دهند.

• ماکزیمم عمر ابزار در سرعت برش ۱۸۰ متر در دقیقه, یک نرخ تغذیه متوسط ۱۰ میلی متر بر دور و عمق برش ۰٫۷ میلی متر به دست می آید.

• بالاترین پرداخت سطحی (کمترین Ra) در سرعت برش ۱۸۰ متر بر دقیقه, یک نرخ تغذیه متوسط ۰٫۱۰ میلی متر بر دور و عمق برش ۰٫۹ میلی متر به دست می آید.

• بهبود زبری سطحی از پارامتهای ماشینکاری اولیه تا پارامترهای ماشینکاری بهینه در حدود ۲۸۰% است, در حالیکه عمر ابزار تا ۱۶۱% بهبود می یابد.

• نمودارهای فعل و انفعال برای عمر ابزار و زبری سطحی نشان می دهد که فعل و انفعالات تغذیه و سرعت  بیشترین تاثیر را بر عملکرد ماشینکاری جاسازی های ابزار برش کاربید پوشش دار TiAIN در فولاد آلیاژ سخت شده EN31 در شرایط خشک دارند.

• نتایج ANOVA برای عمر ابزار نشان می دهد که نرخ تغذیه, چشمگیرترین پارامتر (با سهم ۵۹%) است که نسبت به دیگر پارامترهای برش, بر عمر ابزار بیشترین تاثیر را دارد. سرعت برش, عامل کمک کننده بعدی است که سهم آن, ۳۵٫۸۶% و کمترین سهم از عمق برش که ۲٫۳۹% است.

• نتایج ANOVA برای زبری سطحی نشان می دهد که نرخ تغذیه, مهم ترین پارامتر (با سهم ۸۷%) است که نسبت به دیگر پارامترهای برش, بر عمر ابزار بیشترین تاثیر را دارد. سرعت برش و DOC, چشمگیرترین پارامترها هستند.

ادامه‌ی پست

دانلود رایگان ترجمه مقاله کنترل مالکیت موسسات وابسته خارجی – الزویر ۲۰۱۶

Abstract

This paper applies property rights theory to explain changes in foreign affiliates’ ownership. Post-entry ownership change is driven by both firm-level characteristics and by the differences in the institutional environments in host countries. We distinguish between financial market development and the level of corruption as two different institutional dimensions, such that changes along these dimensions impact upon ownership change in different ways. Furthermore, we argue that changes in ownership are affected by the foreign affiliate’s relatedness with its parent’s sector, as well as by the affiliate’s maturity. We use firm level data across 125 host countries to test our hypotheses.

۱٫ Introduction

Firm ownership remains a core construct in the international business (IB) literature (Aguilera & Crespi-Cladera, 2016). The need to retain ownership and control of firm-specific assets is at the core of internalisation theory and is a founding pillar of the dominant paradigms in IB. Indeed, as discussed in the recent retrospective by Brouthers (2013), the large literature on entry modes has explored ownership decisions at the point of entry, particularly with the aid of transaction cost theory. However, there is limited understanding of how multinational enterprises (MNE) and local partners adjust their ownership shares as the external environment changes. The existing theory on ownership change builds primarily on the tradition of Johanson and Vahlne (1977, 2009) who emphasise experiential learning and the evolutionary aspects of the process of ownership structure adjustment. However, the existing literature treats the evolution of foreign presence in a location as being, ceteris paribus, an incremental process of increased commitment. Accordingly, many studies adopt a theoretical framework that is in line with the Uppsala model (see e.g., Brouthers & Bamossy, 1997; and Globerman & Shapiro, 2003), which argues that firms internationalise incrementally based on their ability to successfully leverage their ownership advantages into new markets. However, to use this argument in order to explore the nature of the relationship between experience and affiliate ownership is, as Birkinshaw and Morrison (1995) point out, misleading. Rather, it is important to emphasise that the process of ownership change is driven by a variety of factors, resulting in an increase or a decrease in shares held by the foreign investor over time. Importantly, these follow not only the foreign investor’s strategy but are co-determined by the local partner’s incentives and motivation in holding the remainder of the affiliates’ ownership shares. We incorporate this aspect into the analysis in order to consider the relative value of both the foreign and the local partner’s contributions at the affiliate level. We argue that the evolution of the relative value of these contributions varies not only due to firm-level features and processes (relatedness of affiliate to parent and maturity of the affiliate), but also due to the institutional environments. Our study, therefore, contributes to the literature on internationalisation and ownership change in several ways. First, we conceptualise post-entry changes in foreign affiliate ownership with the aid of property rights theory. Indeed, we seek to develop this literature in line with the findings of Beamish and Lupton (2016) who argue that it is important for future theory building on cooperative strategies in IB to focus research “on what is best for the agreement, or joint venture (JV), rather than what is good for either the foreign or local partner” (Beamish & Lupton 2016: 173). Building on this perspective, we argue that much of the existing literature, views ownership structures only from the perspective of the foreign partner (i.e. parent MNE), while the local partner (i.e. host country partner) is equally important. It is necessary therefore to expand our conceptual understanding. We posit that the property rights theory is a perspective that fits this suggested purpose, and we use this theory to conceptualise postentry changes in foreign affiliate ownership. This allows us to develop arguments to extend the traditional analysis centred on transaction costs (Brouthers, 2002) in order to consider the optimal distribution of ownership shares, emphasising effective responses to the problem of incomplete control. We use insights gleaned from property rights theory to investigate firm level and country level drivers of changes in ownership structure. In doing so, we explore the applicability of the property rights theory to the core IB theme of firm ownership (Antràs, 2014). Our main argument is that changes along the institutional dimensions and to the firm-level characteristics affect the relative value of the local and foreign partners’ contributions and their outside options (e.g. sources of finance) in a non-symmetric manner. Second, we extend the literature, building on Hoskisson et al. (2013), by contrasting the changes in the general quality of host country institutions that affect contracting opportunities, with the impact of improved financial markets in the host countries. We posit that financial market development is a distinct factor in explaining ownership change. In many emerging market economies, the quality of the financial sub-systems may exceed the overall institutional quality (Glaeser, Johnson, & Shleifer, 2001) and the two systems may well evolve independently of each other. This links with arguments of Cantwell, Dunning, and Lundan (2010), who explore the co-evolution of institutions and inward investors. Third, by focusing on changes in ownership structure, we can better isolate institutional effects from static country characteristics. For example, institutional quality measures, when captured in levels are strongly correlated with level of development, as documented by institutional theorists (e.g., North, 1990). This confounding effect no longer applies to changes in institutions. Likewise, the dynamic approach enables us to incorporate the impact of the increasing maturity of the foreign affiliate, and also how outcomes of these processes differ for firms that are characterised by higher relatedness, building on the concept utilised by Malhotra and Gaur (2014). We have annual observations of ownership shares for 53,625 foreign affiliates in 125 countries in our sample period of 2002– ۲۰۱۲, whereas previous studies have mostly relied on information at the time of investment. Utilising this data, we test our hypotheses relying on the multinomial logit estimator. Our core findings, in contrast with the earlier literature, are that an increase in corruption in the host country results in a lower likelihood of a multinational reducing its holding to become a minority partner. In contrast, improvements in local capital markets make such a move more likely, as it enhances access to finance for local firms. At the micro-level, we find that maturity of firms makes an adjustment towards minority foreign control more likely and higher relatedness between the affiliate’s and the parent’s activities makes an adjustment towards minority foreign control less likely. Our results are detailed below and explained with the aid of property right theory. The paper is organised as follows. We first discuss the theoretical framework and derive our hypotheses. In the subsequent section we describe the data and methodology. The final sections present and discuss the results, followed by concluding remarks.

ادامه‌ی پست

دانلود رایگان ترجمه مقاله وزن هنگام تولد و لکنت زبان – الزویر ۲۰۱۴

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید مقالات هانیرسی
عنوان فارسی مقاله:

وزن هنگام تولد و لکنت زبان: شواهدی از سه گروه تولد

عنوان انگلیسی مقاله:

Birth weight and stuttering: Evidence from three birth cohorts

 
دانلود رایگان مقاله انگلیسی 
 
دانلود رایگان ترجمه مقاله 
 
خرید ترجمه این مقاله با فرمت ورد
 
جستجوی ترجمه مقالات پزشکی
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله پزشکی کودکان و روانپزشکی
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله اختلالات روانی – Journal of Fluency Disorders
کلمات کلیدی وزن هنگام تولد، لکنت زبان، گروه تولد
ارائه شده از دانشگاه دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه شرق انگلستان
رفرنس دارد 
کد محصول F1046
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت مقالات هانیرسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۷ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است 
منابع داخل متن به صورت انگلیسی درج شده است  
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب
چکیده
۱  مقدمه
۲٫ روش
۲٫۱٫ منابع داده ها
۲٫۱٫۱٫ مطالعه رشد ملی کودک (NCDS  NCDS)
۲٫۱٫۲٫ مطالعه گروه بریتانیا ۱۹۷۰  (BCS70) 
۲٫۱٫۳٫ مطالعه هم گروهی هزاره (MCS) 
۲٫۲ تحلیل ها
۲٫۳ بازنگری اخلاقی
۳٫ نتایج
۳٫۱ تحلیل های لکنت کودکی: داده ها از هم گروه های MCS, BCS70  و  NCDS
۳٫۲ تحلیل های لکنت های پایدار: داده های از هم گروه های BCS70  و  NCDS
۴٫ بررسی و بحث 
 
 

 

بخشی از ترجمه
چکیده
هدف: مطالعات قبلی, نتایج متناقضی را با توجه به ارتباط بین وزن هنگام تولد و رشد لکنت زبان تولید کرده اند. پژوهش حاضر به دنبال تعیین این مورد است که آیا وزن هنگام تولد با دوران کودکی و / یا لکنت زبان نوجوانان در سه نمونه از گروه تولد بریتانیا مرتبط است یا خیر.
روش ها: تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک روی داده ها از Millenium Cohort Study (MCS)، British Cohort Study  (BCS70)  و مطالعه ملی رشد کودک (NCDS NCDS)، انجام شد که گروه های تشکیل شده اولیه آن بیش از ۵۶۰۰۰ نفر بودند. متغیرهای خروجی, لکنت زبان گزارش شده-والدین در دوران کودکی یا نوجوانی بودند؛ پیش بینی کنندگان، بر اساس تحقیقات قبلی، وزن هنگام تولد، جنس، وضعیت های مختلف تولد، امتیاز واژگان و سطح تحصیلات مادر بود. به عنوان یک متغیر پیوسته و به عنوان یک متغیر رده ای, وزن هنگام تولد (وزن کم هنگام تولد، <2500 گرم, محدوده طبیعی؛ وزن بالای تولد، ≥۴۰۰۰ گرم) استفاده شد. تجزیه و تحلیل های جداگانه به منظور تعیین تاثیر وزن هنگام تولد و پیش بینی کنندگان دیگر در لکنت زبان در دوران کودکی (به ترتیب سن ۳، ۵ و ۷ و MCS، BCS70  و NCDS،) و یا در سن ۱۶ سالگی، زمانی که رشد لکنت زبان به احتمال زیاد مداوم است, انجام شدند.
نتایج: هیچ کدام از تجزیه و تحلیل های چند متغیره, یک ارتباط بین وزن هنگام تولد و لکنت زبان گزارش شده والدین را نشان نداد. جنسیت, یک پیش بینی کننده قابل توجه لکنت زبان در تمام تجزیه و تحلیل ها بود که مردان ۱٫۶-۳٫۶ برابر بیشتر از زنان لکنت داشتند.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند که وزن هنگام تولد، یک پیش بینی کننده مفید بالینی دوران کودکی و یا لکنت زبان مداوم نیست.
۱ مقدمه
بسیاری از مطالعات اقدام به شناسایی عوامل خطر مرتبط با لکنت زبان نمودند, مثلاًAndrews and Harris (1964), Ardila, Bateman, and Ni˜no (1994), Berry (1938a,b), Cook, Howell, and Donlan, (2013), Craig, Hancock, Tran, Craig, and Peters (2002), Howell (2013), Howell and Davis (2011), Johnson (1955), Månsson (2000), Reilly et al. (2009) and Yairi and Ambrose (2013). Packman (2012) یک مدل از رشد لکنت زبان را پیشنهاد داد که فرضیه اصلی آن اینست که علت اساسی این اختلال, نقص عصبی است. این فرضیه با یافته های بسیاری از مطالعات اخیر سازگار است که ناهنجاری های ساختاری و عملکردی در مغز افرادی که لکنت داشتند را گزارش نموده اند (Chang, Erickson, Ambrose, Hasegawa-Johnson, & Ludlow, 2008; Chang, Horwitz, Ostuni, Reynolds, & Ludlow, 2011; Cykowski, Fox, Ingham, Ingham, & Robin, 2010; Watkins, Smith, Davis, & Howell, 2008). یک عامل خطر برای توسعه عصبی غیر طبیعی, وزن هنگام تولد (Walhovd، Fjell، و Brown، ۲۰۱۲) است. وزن کم هنگام تولد به خوبی به عنوان یک عامل اصلی تعیین کننده مرگ و میر، مرگ و ناتوانی در نوزادی و کودکی مستندسازی شده است و نیز تاثیر طولانی مدت بر سلامت در زندگی بزرگسالی دارد (سازمان بهداشت جهانی، ۱۹۹۲). وزن بالا در هنگام تولد می تواند با عوارض حین زایمان مرتبط شود (Zhang و همکاران، ۲۰۰۸). هر کدام از این تغییرات ممکن است بر توسعه عصبی که می تواند به لکنت زبان منجر شود تاثیر داشته باشد.
دو مطالعه اخیر, نتایج متناقضی در مورد ارتباط بین وزن هنگام تولد و رشد لکنت زبان گزارش نموده اند. Reilly و همکاران (۲۰۰۹) از یک نمونه گروه تولد ۱۶۱۲ کودک برای شناسایی عوامل لکنت زبان-درمانگر تشخیص داده شده در ۱۵۸ کودک ۳ ساله استفاده نمودند. و همچنین وزن هنگام تولد، آنها نفوذ و خوی کودک، رشد زبان، سلامت روان مادران، آموزش مادران، جنس، وضعیت زودرس تولد، تولد، جفت، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، و سابقه خانوادگی لکنت زبان را مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که اعضای گروه (CMS) که در سن ۳ سالگی لکنت داشتند, به احتمال بیشتری نسبت به دیگر سیستم های مدیریت محتوا (CMها), مرد بودند، یک دوقلو بودند، دارای یک نمره واژگان بالا در سن ۲ سال بودند، و فرزند یک مادر بسیار تحصیلکرده بودند. وزن زمان تولد نوزادان یک پیش بینی کننده قابل توجه از لکنت زبان در مطالعه آنها نینبودست.
در مقابل، Boulet، Schieve و Boyle (2011), یک ارتباط بین وزن هنگام تولد و لکنت زبان یافتند. آنها رابطه بین وزن هنگام تولد و چند اختلال رشد، از جمله لکنت زبان را در یک نظرسنجی از والدین ایالات متحده یافتند که ۸۷۵۷۸ کودکان از سنین ۳-۱۷ سال را مورد مطالعه قرار دادند؛ حدود ۲۵٪ آنها ۰۳- ۰۵ سال بود. داده های گزارش شده والدین شامل وزن تولد کودک و این مورد بود که آیا کودک در طول سال گذشته به لکنت افتاده بوده یا خیر. در تحلیل های خود از همه اختلالات تکاملی، نویسندگان از این عامل گزارش نمودند: سن، جنس، نژاد، درآمد خانوار، آموزش مادران و سال بررسی. با استفاده از وزن تولد ۳۵۰۰-۳۹۹۹ گرم به عنوان دسته مرجع، آنها دریافتند که وزن های هنگام تولد تا حدود ۲۹۹۹ گرم بین ۱٫۳ و ۳٫۰ برابر احتمال بیشتر با لکنت زبان مرتبط دارند.
یکی از تفاوت های بین دو مطالعه که ممکن است این اختلاف را توضیح دهد, مربوط به محدوده های سنی مختلف شرکت کنندگان در دو مطالعه و اختلاف پتانسیل بین کودکانی است که از لکنت زبان بهبود یافتند و کسانی که لکنت زبان ماندگار داشتند. شاید وزن هنگام تولد, تنها یک پیش بینی کننده از رشد لکنت زبان پایدار است. از آنجا که میزان بالایی از بهبود خود به خودی در میان کودکان پیش دبستانی دارای لکنت وجود دارد (Ambrose, Cox, & Yairi, 1997; Yairi, Ambrose, Paden ، و Throneburg، ۱۹۹۶)، اکثر کودکان در نمونه Reilly و همکاران ( ۲۰۰۹) به احتمال زیاد بهبود یافتند. نمونه بسیار بزرگتر Boulet و همکاران (۲۰۱۱) شامل شرکت کنندگان در سنین نوجوانی بودند؛ از آنجا که اکثر، اگر نه همه، این شرکت کنندگان مسن تر که لکنت داشتند به یک دسته پایدار تعلق داشتند، نمونه Boulet و همکاران می تواند شامل نسبت بالاتری از شرکت کنندگان با لکنت زبان مداوم Reilly و همکاران است. متاسفانه، روش گزارش Boulet و همکاران در مورد داده ها, امکان بررسی را میسر نمی سازد.
هدف از مطالعه حاضر, تعیین رابطه بین وزن هنگام تولد و رشد لکنت زبان در سه گروه تولد مجموعه داده بریتانیا بود که شامل داده های بیش از ۵۶۰۰۰ شرکت کننده در مجموع بود. با استفاده از تجزیه و تحلیل های رگرسیون لجستیک باینری، ما برای کنترل عواملی تلاش نمودیم که Reilly و همکاران (۲۰۰۹) دریافت که آنها پیش بینی کنندگان قابل توجهی از لکنت زبان هستند. ما برای اولین بار رابطه بین وزن هنگام تولد را به علاوه این عوامل دیگر و لکنت زبان گزارش شده والدین در دوران کودکی در نظر گرفتیم. ما پس از آن این عوامل را در CMها در سن ۱۶ سالگی در نظر گرفتیم، در مقایسه با کسانی که هنوز لکنت در این سن را با کسانی گزارش نمودند که هرگز لکنت آنها گزارش نشده است. بر اساس این استدلال در پاراگراف قبلی، ما فرض نمودیم که وزن هنگام تولد به طور معناداری با رشد لکنت زبان در سن ۱۶ سالگی مرتبط است اما نه در طول دوران کودکی.
 

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Purpose Previous studies have produced conflicting results with regard to the association between birth weight and developmental stuttering. This study sought to determine whether birth weight was associated with childhood and/or adolescent stuttering in three British birth cohort samples. Methods Logistic regression analyses were carried out on data from the Millenium Cohort Study (MCS), British Cohort Study (BCS70) and National Child Development Study (NCDS), whose initial cohorts comprised over 56,000 individuals. The outcome variables were parent-reported stuttering in childhood or in adolescence; the predictors, based on prior research, were birth weight, sex, multiple birth status, vocabulary score and mother’s level of education. Birth weight was analysed both as a categorical variable (low birth weight, <2500 g; normal range; high birth weight, ≥۴۰۰۰ g) and as a continuous variable. Separate analyses were carried out to determine the impact of birth weight and the other predictors on stuttering during childhood (age 3, 5 and 7 and MCS, BCS70 and NCDS, respectively) or at age 16, when developmental stuttering is likely to be persistent. Results None of the multivariate analyses revealed an association between birth weight and parent-reported stuttering. Sex was a significant predictor of stuttering in all the analyses, with males 1.6–۳٫۶ times more likely than females to stutter. Conclusion Our results suggest that birth weight is not a clinically useful predictor of childhood or persistent stuttering.

۱٫ Introduction

Many studies have attempted to identify risk factors associated with stuttering; see, for example, Andrews and Harris (1964), Ardila, Bateman, and Nino˜ (۱۹۹۴), Berry (1938a,b), Cook, Howell, and Donlan, (2013), Craig, Hancock, Tran, Craig, and Peters (2002), Howell (2013), Howell and Davis (2011), Johnson (1955), Månsson (2000), Reilly et al. (2009) and Yairi and Ambrose (2013). Packman (2012) has proposed a model of developmental stuttering whose central hypothesis is that the fundamental cause of the disorder is a neural deficit. This hypothesis is consistent with the findings of many recent studies, which have reported structural and functional abnormalities in the brains of people who stutter (Chang, Erickson, Ambrose, Hasegawa-Johnson, & Ludlow, 2008; Chang, Horwitz, Ostuni, Reynolds, & Ludlow, 2011; Cykowski, Fox, Ingham, Ingham, & Robin, 2010; Watkins, Smith, Davis, & Howell, 2008). One risk factor for abnormal neural development is birth weight (Walhovd, Fjell, & Brown, 2012). Low birth weight is well documented as a major determinant of mortality, morbidity and disability in infancy and childhood and also has a long-term impact on health outcomes in adult life (World Health Organization, 1992). High birth weight can be associated with complications during childbirth (Zhang et al., 2008). Either of these variations might have an impact on neurological development that could lead to stuttering. Two recent studies have reported conflicting results regarding the association between birth weight and developmental stuttering. Reilly et al. (2009) used a birth cohort sample of 1612 children to identify the predictors of therapist-diagnosed stuttering in one hundred and fifty eight 3-year-olds. As well as birth weight, they examined the influence of child’s temperament, language development, maternal mental health, maternal education, sex, premature birth status, birth order, twinning, socio-economic status, and family history of stuttering. They found that cohort members (CMs) who stuttered at age 3 were significantly more likely than other CMs to be male, be a twin, have a high vocabulary score at 2 years of age, and be the child of a highly-educated mother. Birth weight was not a significant predictor of stuttering in their study. By contrast, Boulet, Schieve, and Boyle (2011) did find an association between birth weight and stuttering. They examined the relationship between birth weight and several developmental disorders, including stuttering, in a US parent survey that studied 87,578 children of ages 3–۱۷ years; approximately 25% were 3–۵ years old. The parent-reported data included the child’s birth weight and whether the child had stuttered during the previous year. In their analyses of all ofthe developmental disorders,the authors adjusted for the same factors: age, sex, race, household income, maternal education and year of survey. Using birth weights of 3500–۳۹۹۹ g as the reference category, they found that birth weights up to 2999 g were between 1.3 and 3.0 times more likely to be associated with stuttering. One difference between the two studies that might explain this discrepancy relates to the different age ranges of the participants in the two studies and potential differences between children who recover from stuttering and those whose stuttering is persistent. Perhaps birth weight is only a predictor of persistent developmental stuttering. Since there is a high rate of spontaneous recovery among pre-schoolers who stutter (Ambrose, Cox, & Yairi, 1997; Yairi, Ambrose, Paden, & Throneburg, 1996), the majority of the children in Reilly et al.’s (2009) sample would be likely to recover. Boulet et al.’s (2011) much larger sample included participants in their teens; since most, if not all, ofthese older participants who stuttered wouldbelong inthepersistent category,Boulet et al’s sample couldcontainahigherproportionofparticipants withpersistent stuttering than Reilly et al’s. Unfortunately, the way in which Boulet et al. report the data does not allow this possibility to be examined. The aim of the present study was to determine the relationship between birth weight and developmental stuttering in three British birth cohort data sets, which contain data from over 56,000 participants in total. Using binary logistic regression analyses, we attempted to control for the factors that Reilly et al. (2009) found to be significant predictors of stuttering. We first considered the relationship between birth weight plus these other factors and parent-reported stuttering during childhood. We then considered these factors in CMs at age 16, comparing those who were still reported to stutter at this age with those who had never been reported to stutter. Based on the reasoning in the previous paragraph, we hypothesised that birth weight would be significantly associated with developmental stuttering at age 16 but not during childhood.

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید مقالات هانیرسی
عنوان فارسی مقاله:

وزن هنگام تولد و لکنت زبان: شواهدی از سه گروه تولد

عنوان انگلیسی مقاله:

Birth weight and stuttering: Evidence from three birth cohorts

 
دانلود رایگان مقاله انگلیسی 
 
دانلود رایگان ترجمه مقاله 
 
خرید ترجمه این مقاله با فرمت ورد
 
جستجوی ترجمه مقالات پزشکی
 

 

نوشته دانلود رایگان ترجمه مقاله وزن هنگام تولد و لکنت زبان – الزویر ۲۰۱۴ اولین بار در مقالات هانی پدیدار شد.

ادامه‌ی پست

دانلود رایگان ترجمه مقاله شواهدی برای کمبود درک ریتم در کودکان با لکنت زبان – الزویر ۲۰۱۵

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید مقالات هانیرسی
عنوان فارسی مقاله:

مدارک و شواهد برای کمبود درک ریتم در کودکان دارای لکنت

عنوان انگلیسی مقاله:

Evidence for a rhythm perception deficit in children who stutter

 
دانلود رایگان مقاله انگلیسی 
 
دانلود رایگان ترجمه مقاله 
 
جستجوی ترجمه مقالات پزشکی
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله مغز و اعصاب، پزشکی کودکان و روانپزشکی
چاپ شده در مجله (ژورنال) مغز و زبان – Brain and Language
کلمات کلیدی لکنت زبان رشدی، درک ضربان، وزن، زمان سنجی، پردازش زمانی
رفرنس دارد  
کد محصول F1047
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت مقالات هانیرسی این مقاله 
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۲۱ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است 
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله پایین میباشد 

 

فهرست مطالب
چکیده
۱٫  مقدمه
۲٫ روش ها
۲٫۱٫ شركت كنندگان
۲٫۲٫ گفتار، زبان، شنوایی، و ارزیابی شناختی
۲٫۳٫ محرک ها
۲٫۴٫ دستگاه
۲٫۵٫ روش اجرایی
۲٫۶٫ تحلیل داده
۳٫ نتایج
۴٫ بحث
۵٫ نتیجه گیری
 

 

بخشی از ترجمه

چکیده
لکنت زبان, یک اختلال عصبی-رشدی است که از زمانبندی و جریان ریتمیک تولید گفتار تحت تاثیر قرار می گیرد. هنگامی که گفتار با یک سیگنال تسریع ریتمیک خارجی (به عنوان مثال، یک مترونوم) هماهنگ می شود، حتی لکنت زبان شدید می تواند به طور قابل توجهی کاهش یابد، که نشان می دهد افراد دارای لکنت دارند, ممکن است مشکل ایجاد یک ریتم داخلی برای تسریع گفتار خود داشته باشند. برای بررسی این امکان، کودکان دارای لکنت و کودکان به طور معمول در حال رشد (۱۷ نفر در هر گروه، در سن ۶-۱۱ سال) از نظر توانایی های تشخیص ریتم شنوایی خود از ریتم های ساده و پیچیده مقایسه شدند. کودکان دارای لکنت, تشخیص ریتم بدتر از کودکان به طور معمول در حال رشد را نشان دادند. این یافته ها شواهدی اولیه از ادراک ریتم اختلال یافته در کودکان دارای لکنت را ارائه می دهند که از این نتیجه حمایت می کنند که لکنت زبان رشدی ممکن است با نقص در پردازش ریتم مرتبط شود.
۱٫ مقدمه
لکنت زبان یک اختلال گفتار است که با وقوع مکرر تکرارات و یا طویل شدن های صداها، هجاها، و یا کلماتی مشخص می شود که جریان ریتمیک بیان را قطع می کنند (سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۱۰). شروع لکنت به طور معمول در سنین بین دو و پنج سال مشاهده می شود, زمانی که کودکان شروع به تشکیل جملات ساده می کنند. از این کودکان دارای لکنت، تا ۸۰٪ از لکنت بهبود یافتند (Andrews و همکاران، ۱۹۸۳؛ Yairi و Ambrose، ۱۹۹۹). با وجود چند دهه از تحقیقات رفتاری و تصویربرداری، مکانیسم های دقیق پشت اختلالات گفتار در افراد دارای لکنت هنوز مشخص نیست (به عنوان مثال، Alm, 2004; Packman, Code, & Onslow ، ۲۰۰۷).
یکی از نشانه های رفتار حرکتی ماهرانه مانند تولید گفتار روان, زمان بندی دقیق (Zelaznik Zelaznik, Smith, & Franz, ، ۱۹۹۴) است. بسیاری از مدل های زمان بندی بیان نشان داده اند بیان، مانند دیگر فعالیتهای حرکتی به طور ریتمیک در زمان ساختار می یابد (به عنوان مثال، Allen, 1973; Cummins, 2009; Cummins & Port, 1998; Dilley Wallace, & Heffner, 2012; Martin, 1972; Tilsen, 2009). ریتم به طور کلی می تواند به عنوان یک الگوی سریال مدت زمان های مشخص شده توسط یک سری از رویدادها، و از نظر ادراکی به عنوان سازماندهی زمانی درک شده از الگوی صدای فیزیکی (McAuley، ۲۰۱۰) تعریف شود.Wendahl و Cole (1961), رکوردهای بزرگسالان از لکنت و عدم لکنت را برای حذف کمبودها اصلاح نمودند و سپس به منظور بررسی بیان در اقداماتی مانند نرخ (سرعت به عنوان مثال، نرمال) و ریتم, از شرکت کنندگان سوالاتی پرسیده شد. نتایج آنها نشان داد که حتی در طی تولیدات روان، بزرگسالان دارای لکنت, نرخ کمتر معمول بیان داشتند و از الگوهای بیان کمتر موزون نسبت به بزرگسالان که لکنت نداشتند استفاده می کنند. DiSimoni (1974) نیز تفاوت ها در زمانبندی تولید بخش های بیان در بزرگسالانی را یافتند که در مقایسه با گروه شاهد دارای لکنت بودند. Kent (1984) پیشنهاد کردند که تفاوت اصلی بین افراد دارای لکنت و سخنرانان روان را می توان در ظرفیت تولید ساختارهای زمانی عمل پیدا نمود. او پیشنهاد کرد که توانایی کاهش یافته برای تولید الگوهای موقتی در درک گفتار و تولید, یک اختلال مرکزی در رفتار لکنت زبان است. Andrews و همکاران (۱۹۸۳) نیز پیشنهاد کردند که یک مکانیزم غیر قابل اعتماد برای کنترل زمان بندی ممکن است در بزرگسالان دارای لکنت وجود داشته باشد.
یک پدیده شناخته شده اینست که افراد دارای لکنت, در هنگام همزمان سازی بیان خود با یک سیگنال تسریع کننده خارجی، مانند مترونوم همزمان (Wingate, ، ۲۰۰۲؛ Wohl، ۱۹۶۸) روان تر بودند. شرایطی دیگر مانند صحبت کردن به صورت متحد با شخص دیگری ( ” بیان هم سرا ”) (Adams و Ramig، ۱۹۸۰؛ INGHAM و Carrol، ۱۹۷۷)، و آواز (Glover، Kalinowski، Rastatter، و Stuart، ۱۹۹۶) نیز دارای روانی مشابه القاکننده این اثرات بودند. این شرایط ممکن است عدم روانی در در افراد دارای لکنت را کاهش دهد چرا که آنها هر کدام, یک مرجع زمانبندی ریتمیک خارجی را در طول تولید گفتار فراهم می کنند، چیزی که نمی تواند در طول تولید گفتار مشخص باشد . Etchell، Johnson، و Sowman (2014) یک نظریه را پیشنهاد نمودند که در آن کمبود مقالات هانیوفیزیولوژیکی ”اصلی” در لکنت زبان بر اساس یک اختلال درون یک شبکه مغز است که از زمان بندی داخلی را پشتیبانی می کند که منجر به تکیه بر یک سیستم ثانویه می شود که از نشانه های زمان بندی خارجی برای توالی حرکات بیان بهره گیری می نماید.
تحقیق اخیر, از نقش شبکه های پایه تالاموکورتیکال گانگلیون (BGTC) در پردازش ریتم و تولید داخلی یک سیگنال زمان بندی متناوب (به عنوان مثال، ضربان قلب) (Grahn, 2009; Grahn & Brett, 2007; Grahn & McAuley, 2009)، و پیش بینی زمانی (Schwartze و Kotz، ۲۰۱۳) حمایت می کند. شبکه BGTC شامل عقده های قاعده ای (پوتامن)، منطقه حرکتی مکمل (SMA)، و مناطق قبل از موتور و شنوایی می شوند. یافته های اخیر از مطالعات تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی و ساختاری (MRI) نشان داده است که افراد دارای لکنت ممکن است دارای اتصال ناقص در مناطق مغزی باشند که از یکپارچه سازی شنوایی-موتور ، زمان، و پردازش ریتم حمایت می کند (Chang, Horwitz, Ostuni, Reynolds, & Ludlow, 2011; Lu et al., 2010). علاوه بر این، یک مطالعه اخیر گزارش داد که کودکان دارای لکنت دارای اتصال عملکردی و ساختاری تضعیف شده در شبکه BGTC در مقایسه با گروه های شاهد همسان-سنی (Chang & Zhu, 2013) هستند. یک مطالعه, فعالیت مغز در طی شرایط تسلط القا شده (به عنوان مثال، خواندن همگام با ضربان مترونوم و خواندن در گروه کر) را در مقایسه با خواندن انفرادی در بزرگسالان دارای لکنت (Toyomura، فوجی، و Kuriki، ۲۰۱۱) را مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد که تحت شرایط خواندن انفرادی (که در آن سخنرانان دارای لکنت به طور قابل توجهی نسبت به شرایط تسلط غیرمسلط بودند)، عقده های قاعده ای (پوتامن)، شکنج قدامی پائین، و مناطق موتور دیگر قشری در داخل شبکه BGTC به طور قابل توجهی فعالیت مغز را در مقایسه با گروه های شاهد کاهش داد. در طی وضعیت گفتار زمانبندی شده- مترونوم، مناطق موتور در داخل شبکه BGTC, فعالیت در گروه دارای لکنت را افزایش داد و در نتیجه اختلافات معنی دار مشاهده شده در بیان انفرادی ناپدید شدند. علاوه بر این، گروه دارای لکنت, افزایش دو جانبه ای در فعالیت قشر تمپورال در هر دو شرایط القای تسلط (به عنوان مثال، مترونوم-زمانبندی شده و گفتار سرایندگان) داشتند. در مجموع، مجموعه در حال رشدی از کارها, کمبود ممکن در شبکه BGTC در افراد دارای لکنت، و کمبود بالقوه در تولید داخلی ریتم را نشان می دهد که به طور معمول زمانبندی گفتار روان را هدایت می کند. در ارتباط با این، فرض شده است که اختلال در عملکرد گانگلیون بازال برای تولید نشانه های زمان بندی ممکن است یک کمبود اساسی لکنت زبان اصلی باشد (ALM، ۲۰۰۴).
ما از هیچ گونه مطالعات بررسی توانایی های درک ریتم در افراد دارای لکنت آگاه نیستیم؛ با این حال، کار قبلی, توانایی های تولید ریتم در این جمعیت را بررسی کرده است. مطالعات مقایسه بزرگسالان دارای لکنت با گروه های شاهد در مورد وظایف خود به خودی و یا همگام سازی-مداوم ضربه زنی, نتایج متناقضی را نشان داده اند. برخی از آنها تفاوت های گروهی یافته اند (به عنوان مثال، Blackburn, 1931;
Brown, Zimmermann, Linville, & Hegmann, 1990; Cooper & Allen, ، ۱۹۷۷)، در حالی که دیگران تفاوت های بین گروهی یافتند (به عنوان مثال، Hulstijn, Summers, van Lieschout, & Peters, 1992; Max & Yudman, 2003; Zelaznik et al., 1994). دو مطالعه انجام شده با کودکان دارای لکنت در مقایسه با کودکان در حال توسعه, نشان داد که حرکات دهان تنوع زمانی بیشتری دارند (Howell, Au-Yeung, & Rustin, 1997) و دارای بازه های کف زدن متغیر بودند (Olander, Smith, & Zelaznik, 2010). هر دوی این مطالعات نشان دهنده یک کمبود اساسی ممکن در توانایی برای تولید رفتارهای سازگار موتور ریتمیک داخلی در کودکان دارای لکنت نسبت به گروه کنترل به طور معمول در حال رشد است.
اگر چه مطالعات چند به طور مستقیم پردازش ریتم در افراد دارای لکنت را مورد بررسی قرار داده اند، پردازش ریتم در دیگر جمعیت های بالینی با کمبودهای شناخته شده در شبکه BGTC، از جمله در بیماری پارکینسون (Grahn & Brett, 2009) مورد بررسی قرار گرفته است. تعدادی از مطالعات نشان داده اند که ریتم های اندازه گیری ساده با ضربان قوی (به عنوان مثال، به صراحت مشخص شده در درون صداها) بهتر از ریتم های موزون پیچیده با ضربان ضعیف تشخیص داده می شوند، به یاد آورده می شوند، و تکثیر می شوند (به عنوان مثال، حداقل تا حدی توسط شنونده القا) (به عنوان مثال، Grahn, 2012; Grahn & Brett, 2007; Povel و Essens، ۱۹۸۵). سازگار با مشارکت شبکه BGTC در پردازش ریتم و پیش بینی زمانی، Grahn و Bert (2009) نشان دادند که افراد با بیماری پارکینسون, تشخیص ریتم ضعیف تری دارند و دارای یک مزیت مبتنی بر ضربان کاهش یافته در مقایسه با گروه های شاهد همسان-سنی هستند.
لکنت با بیماری پارکینسون از این نظر مشابه است که شروع و مدت زمان اجرای حرکت تحت تاثیر قرار می گیرند؛ به طور خاص حرکات مرتبط با تولید گفتار در لکنت زبان تحت تاثیر قرار می گیرند. علاوه بر این، افراد دارای لکنت یک کمبود تشخیص ریتم شبیه به مورد مشاهده شده برای افراد مبتلا به بیماری پارکینسون را با توجه به شواهد اخیر از تفاوت ها در شبکه BGTC در کودکان (Chang and Zu، ۲۰۱۳) و بزرگسالان دارای لکنت (Chang et al., 2011; Lu et al., 2010) نسبت به گروه کنترل در مناطق قبلاً نشان داده شده برای حمایت از پردازش ریتم (راهکارهایی و رو، ۲۰۰۹) نشان می دهند. اگر چنین باشد، این یافته ها از این فرضیه که افراد دارای لکنت ممکن است نقص در پردازش ریتم داشته باشند حمایت می کنند.
برای پرداختن به این امکان، ما تشخیص ریتم شنوایی در کودکان دارای لکنت را با کودکان به طور معمول در حال رشد با استفاده از نسخه کودک پسند یک الگوی تشخیص ریتم (Gordon, Shivers, Wieland, Kotz, Yoder, & McAuley 2014) مقایسه نمودیم. بر اساس پژوهش های قبلی نشاندهنده اتصال عملکردی ضعیف در شبکه BGTC در کودکان دارای لکنت نسبت به گروه کنترل به طور معمول در حال رشد (Chang و zu، ۲۰۱۳)، ما فرض نمودیم که کودکان دارای لکنت, تشخیص ریتم بدتری را نسبت به گروه های شاهد خود نشان می دهند. اگر چنین باشد، این نتیجه, نخستین شواهد کمبود درک ریتم در لکنت زبان رشدی را ارائه می دهد و از این دیدگاه حمایت می کند که کمبود پردازش ریتم ممکن است لکنت زبان رشدی را زمینه سازی نماید. علاوه بر این، ما فرض نمودیم که تفاوت گروهی پیش بینی شده در تشخیص کلی ریتم می تواند برای ریتم های پیچیده نسبت به ریتم های ساده بزرگتر باشد به دلیل اینکه تشخیص دومی ممکن است بیشتر بر تولید ضربان تکیه داشته باشد

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Stuttering is a neurodevelopmental disorder that affects the timing and rhythmic flow of speech production. When speech is synchronized with an external rhythmic pacing signal (e.g., a metronome), even severe stuttering can be markedly alleviated, suggesting that people who stutter may have difficulty generating an internal rhythm to pace their speech. To investigate this possibility, children who stutter and typically-developing children (n = 17 per group, aged 6–۱۱ years) were compared in terms of their auditory rhythm discrimination abilities of simple and complex rhythms. Children who stutter showed worse rhythm discrimination than typically-developing children. These findings provide the first evidence of impaired rhythm perception in children who stutter, supporting the conclusion that developmental stuttering may be associated with a deficit in rhythm processing.

۱٫ Introduction

Stuttering is a speech disorder characterized by frequent occurrences of repetitions or prolongations of sounds, syllables, or words that disrupt the rhythmic flow of speech (World-HealthOrganization, 2010). Stuttering onset is typically observed between the ages of two and five years when children begin to form simple sentences. Of these children who stutter, up to 80% will recover from stuttering (Andrews et al., 1983; Yairi & Ambrose, 1999). Despite decades of behavioral and imaging research, the exact mechanisms behind speech disruptions in people who stutter remain unclear (e.g., Alm, 2004; Packman, Code, & Onslow, 2007). One of the hallmarks of skilled motor behavior such as fluent speech production is accurate timing (Zelaznik, Smith, & Franz, 1994). Many models of speech timing have proposed that speech, like other motor activities, is rhythmically structured in time (e.g., Allen, 1973; Cummins, 2009; Cummins & Port, 1998; Dilley, Wallace, & Heffner, 2012; Martin, 1972; Tilsen, 2009). Rhythm can generally be defined as a serial pattern of durations marked by a series of events, and perceptually as the perceived temporal organization of the physical sound pattern (McAuley, 2010). Wendahl and Cole (1961) modified recordings of adults who do and do not stutter to remove disfluencies and then asked participants to evaluate the speech on measures such as rate (i.e., normal tempo) and rhythm. Their results demonstrated that even during fluent productions, adults who stutter had a less typical rate of speech and used less rhythmical speech patterns than adults who do not stutter. DiSimoni (1974) likewise found differences in the timing of productions of speech segments in adults who stutter compared with controls. Kent (1984) suggested that the primary difference between people who stutter and fluent speakers can be found in the capacity to generate temporal structures of action. He suggested that a reduced ability to generate temporal patterns for speech perception and production is a central disturbance in stuttering behavior. Andrews et al. (1983) also suggested that an unreliable mechanism for timing control may exist in adults who stutter. One well-known phenomenon is that people who stutter become more fluent when synchronizing their speech to an external pacing signal, such as an isochronous metronome (Wingate, 2002; Wohl, 1968). Other conditions such as speaking in unison with another person (‘‘choral speech’’) (Adams & Ramig, 1980; Ingham & Carroll, 1977), and singing (Glover, Kalinowski, Rastatter, & Stuart, 1996) also have similar fluency inducing effects. These conditions may reduce disfluency in people who stutter because they each provide an external rhythmic timing reference during speech production, something that may not be present during spontaneous speech production. Etchell, Johnson, and Sowman (2014) proposed a theory in which the ‘‘core’’ neurophysiological deficit in stuttering is based on a dysfunction within a brain network that supports internal timing, resulting in reliance of a secondary system that utilizes external timing cues to sequence speech movements. Recent research supports the role of the basal ganglia thalamocortical (BGTC) network in rhythm processing and internal generation of a periodic timing signal (i.e., a beat) (Grahn, 2009; Grahn & Brett, 2007; Grahn & McAuley, 2009), as well as temporal prediction (Schwartze & Kotz, 2013). The BGTC network includes the basal ganglia (putamen), the supplementary motor area (SMA), and pre-motor and auditory regions. Recent findings from functional and structural magnetic resonance imaging (MRI) studies have shown that people who stutter may have deficient connectivity among brain areas that support auditory-motor integration, timing, and rhythm processing (Chang, Horwitz, Ostuni, Reynolds, & Ludlow, 2011; Lu et al., 2010). Moreover, a recent study reported that children who stutter have attenuated functional and structural connectivity in the BGTC network compared to age-matched controls (Chang & Zhu, 2013). One study examined brain activity during induced fluency conditions (i.e., reading in synchrony with a metronome beat and reading in chorus), compared to reading in solo in adults who stutter (Toyomura, Fujii, & Kuriki, 2011). The results showed that under solo reading conditions (where speakers who stutter were markedly disfluent compared to the induced fluency conditions), the basal ganglia (putamen), inferior frontal gyrus, and the other motor cortical regions within the BGTC network had significantly decreased brain activity compared to controls. During the metronome-timed speech condition, motor areas within the BGTC network heightened activity in the group who stuttered and thus the significant group differences observed during solo speech disappeared. In addition, the group who stuttered had bilateral increases in temporal cortex activity during both of the fluency inducing conditions (i.e., metronome-timed and choral speech). In sum, a growing body of work suggests a possible deficit in the BGTC network in people who stutter, and potential deficits in internal generation of rhythm that normally guides the timing of fluent speech. Related to this, it has been posited that impairment in basal ganglia function to produce timing cues may be a major deficit underlying stuttering (Alm, 2004). We are not aware of any studies examining rhythm perception abilities in people who stutter; however, previous work has examined rhythm production abilities in this population. Studies comparing adults who stutter with controls on spontaneous or synchronize-continue tapping tasks have shown conflicting results; some finding group differences (e.g., Blackburn, 1931; Brown, Zimmermann, Linville, & Hegmann, 1990; Cooper & Allen, 1977), whereas others found no difference between the groups (e.g., Hulstijn, Summers, van Lieschout, & Peters, 1992; Max & Yudman, 2003; Zelaznik et al., 1994). Two studies conducted with children who stutter found mouth movements had greater timing variability (Howell, Au-Yeung, & Rustin, 1997) and clapping motions had more variable inter-clap-intervals (Olander, Smith, & Zelaznik, 2010) than typically-developing children. Both these studies suggest a fundamental deficit may exist in the ability to internally generate consistent rhythmic motor behaviors in children who stutter compared to typically-developing controls. Although few studies have directly examined rhythm processing in individuals who stutter, rhythm processing has been examined in other clinical populations with known deficits in the BGTC network, such as in Parkinson’s disease (Grahn & Brett, 2009). A number of studies have shown that simple metrical rhythms with a strong beat (i.e., explicitly marked within the sounds) are better discriminated, remembered, and reproduced than complex metrical rhythms with a weak beat (i.e., at least partially induced by the listener) (e.g., Grahn, 2012; Grahn & Brett, 2007; Povel & Essens, 1985). Consistent with the involvement of the BGTC network in rhythm processing and temporal prediction, Grahn and Brett (2009) showed that individuals with Parkinson’s disease exhibit poorer rhythm discrimination and a reduced beat-based advantage compared with age-matched controls. Stuttering is similar to Parkinson’s disease in that the initiation and duration of movement execution are affected; specifically movements associated with speech production are affected in stuttering. Moreover, individuals who stutter may show a rhythm discrimination deficit similar to that observed for individuals with Parkinson’s disease, given recent evidence of differences in the BGTC network in children (Chang & Zhu, 2013) and adults who stutter (Chang et al., 2011; Lu et al., 2010) compared to controls in areas previously shown to support rhythm processing (Grahn & Rowe, 2009). If so, these findings would support the hypothesis that people who stutter may have a deficit in rhythm processing. To address this possibility, we compared auditory rhythm discrimination in children who stutter to typically-developing controls using a child-friendly version of a rhythm discrimination paradigm (Gordon, Shivers, Wieland, Kotz, Yoder, & McAuley, 2014). Based on previous research showing attenuated functional connectivity in the BGTC network in children who stutter compared to typically-developing controls (Chang & Zhu, 2013), we hypothesized that children who stutter would show worse rhythm discrimination than their matched controls. If so, this result would provide the first evidence of a rhythm perception deficit in developmental stuttering and support the view that a rhythm processing deficit may underlie developmental stuttering. Moreover, we hypothesized that the predicted group difference in overall rhythm discrimination may be larger for complex rhythms than simple rhythms because discrimination of the former may possibly rely more on internal beat generation than the latter.

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید مقالات هانیرسی
عنوان فارسی مقاله:

مدارک و شواهد برای کمبود درک ریتم در کودکان دارای لکنت

عنوان انگلیسی مقاله:

Evidence for a rhythm perception deficit in children who stutter

 
دانلود رایگان مقاله انگلیسی 
 
دانلود رایگان ترجمه مقاله 
 
جستجوی ترجمه مقالات پزشکی
 

 

نوشته دانلود رایگان ترجمه مقاله شواهدی برای کمبود درک ریتم در کودکان با لکنت زبان – الزویر ۲۰۱۵ اولین بار در مقالات هانی پدیدار شد.

ادامه‌ی پست

دانلود آهنگ مسعود جلیلیان سند مرگ

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ مسعود جلیلیان سند مرگ

هم اینک برای شما دوستان عزیز ♫ دانلود آهنگ محلی بسیار زیبای سند مرگ با صدای مسعود جلیلیان به همراه تکست و بهترین کیفیت در سایت قرار داده شد ♫

شعر : مسعود جلیلیان | تنظیم قطعه : علیرضا امیری | میکس و مستر : صابر احمدی

Download Old Music BY : Masoud Jalilian | Sanade Marg With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

26368440 541754672851271 126960732213346304 n دانلود آهنگ مسعود جلیلیان سند مرگ

متن آهنگ سند مرگ مسعود جلیلیان

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

شبِ عروسی تونه، همه ی کس!●♪♫
تو رفتی و مَه، شدم چه بی کس…●♪♫
تو رفتی و مَه کسی ندارم، بنیشه لای مه، که بشنوه ای درد دلامه… درد دلامـــه…●♪♫
سندِ مرگ ِمنه، تو داری امضا مُکُنی●♪♫

شعر : مسعود جلیلیان
همه ی کسگم، کافر بشی تو!●♪♫
چرا دستاته آسان گرفتی، اَ توو دسگم؟!●♪♫
حیا نداری! حیا نداری!●♪♫
یه ذره عشق و وفا نداری●♪♫
برو عزیزم! خدانگهدار…●♪♫

تنظیم قطعه : علیرضا امیری
دیه توو قلبِ مه، جا نداری…●♪♫
دیه توو قلبِ مه، جا نداری…●♪♫

Untitled 2 1 دانلود آهنگ مسعود جلیلیان سند مرگ
کسیه ندارم، بیا سراغم… ببینه اشکای منه…●♪♫
آی ننه! چنی دلم گرفته…●♪♫
او که دلی نـداره… نــداره… نـــداره…●♪♫
توو سینه، دل نـــداره..!●♪♫
سندِ مرگ ِمنه، تو داری امضا مُکُنی●♪♫
همه ی کسگم، کافر بشی تو!●♪♫

میکس و مستر : صابر احمدی
چرا دستاته آسان گرفتی، اَ توو دسگم؟!●♪♫
حیا نداری! حیا نداری!●♪♫
یه ذره عشق و وفا نداری●♪♫
برو عزیزم! خدانگهدار…●♪♫
دیه توو قلبِ مه، جا نداری…●♪♫
دیه توو قلبِ مه، جا نداری…●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

مسعود جلیلیان سند مرگ

دانلود آهنگ مسعود جلیلیان سند مرگ

ادامه‌ی پست

عصرآدینه

ادامه‌ی پست

دانلود آهنگ حجت اشرف زاده شبی با عیدی

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ حجت اشرف زاده شبی با عیدی

در این ساعت برای شما کاربران گرامی ♫ دانلود آهنگ بی خبر از تو با صدای حجت اشرف زاده به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

ملودی : محمد محتشمی | شعر : امید صباغ نو  ، محمد محتشمی | تنظیم قطعه : علی بیات

« این ترانه زیبا، تیتراژ برنامه شبی با عیدی می باشد که با نام بی خبر از تو منتشر شده و اکنون بنا به درخواست شما کاربران عزیز در سایت قرار گرفت »

Download Old Music BY : Hojat Ashrafzade | Bi Khabar Az To With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

29092581 582577615438470 821537899815108608 n دانلود آهنگ حجت اشرف زاده شبی با عیدی

متن آهنگ بی خبر از تو حجت اشرف زاده

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

بی خبرم از تو، و من تاب ندارم..!●♪♫
بعد تو خود را به که باید بسپارم؟●♪♫
از دلِ من کم نشده مهرِ تو، ماهم!●♪♫
دلبر من غیرِ تو دل، یار نخواهم…●♪♫
مست و خرابِ عطر گیسوی توأم!●♪♫

ملودی : محمد محتشمی
عاشقِ تاب و گرهِ موی توأم…●♪♫
رفتی و یک روز، دلم بند نشد…●♪♫
بعدِ تو این بغض، که لبخند نشد…●♪♫
مست و خرابِ عطر گیسوی توأم!●♪♫
عاشقِ تاب و گرهِ موی توأم…●♪♫
رفتی و یک روز، دلم بند نشد…●♪♫

شعر : امید صباغ نو  ، محمد محتشمی
بعدِ تو این بغض، که لبخند نشد…●♪♫
جز تو ندارم به خدا، یارِ عزیزی●♪♫

Untitled 2 1 دانلود آهنگ حجت اشرف زاده شبی با عیدی
تا کِی، از این عاشقِ تنها بگریزی؟!●♪♫
باز اگر، سر به بیابان بگذارم!●♪♫
عشقِ من، امّا… گله ای از تو ندارم!●♪♫
مست و خرابِ عطر گیسوی توأم!●♪♫
عاشقِ تاب و گرهِ موی توأم…●♪♫
رفتی و یک روز، دلم بند نشد…●♪♫

تنظیم قطعه : علی بیات
بعدِ تو این بغض، که لبخند نشد…●♪♫
مست و خرابِ عطر گیسوی توأم!●♪♫
عاشقِ تاب و گرهِ موی توأم…●♪♫
رفتی و یک روز، دلم بند نشد…●♪♫
بعدِ تو این بغض، که لبخند نشد…●♪♫
مرا ببخش!●♪♫
مرا ببخش، که دوستت دارم!●♪♫
مرا ببخش، که رفتی و زنده ماندم بی تو!●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

حجت اشرف زاده بی خبر از تو

توضیحات حجت اشرف زاده در خصوص این آهنگ زیبا در اینستاگرامش:

قطعه موسيقي بي خبراز تو ،تيتراژ برنامه شبي با عبدي رو از آخرين استوري من مستقيما دانلود كنيد.
تقديم با مهر به تك تكتون كه دليل خواندن من هستين و مايه دلگرمي.
ممنونم از تك تك عوامل و دوستاني كه دست بدست هم دادند تا اين قطعه به دست شما برسه

دانلود آهنگ حجت اشرف زاده شبی با عیدی

ادامه‌ی پست

دانلود رایگان ترجمه مقاله چارچوب مدیریت مجازی شبکه مبتنی بر گراف انتزاعی برای SDN – آی تریپل ای ۲۰۱۶

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید مقالات هانیرسی
عنوان فارسی مقاله:

گراف انتزاعی بر اساس چارچوب مدیریت شبکه مجازی برای SDN

عنوان انگلیسی مقاله:

Graph Abstraction Based Virtual Network Management Framework For SDN

 
دانلود رایگان مقاله انگلیسی 
 
دانلود رایگان ترجمه مقاله 
 
خرید ترجمه این مقاله با فرمت ورد
 
جستجوی ترجمه مقالات
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۶
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط با این مقاله مهندسی نرم افزار، شبکه های کامپیوتری و معماری کامپیوتر
چاپ شده در کنفرانس کنفرانس کارگاه های ارتباطات کامپیوتری – Conference on Computer Communications Workshops
ارائه شده از دانشگاه گروه علوم و مهندسی کامپیوتر
رفرنس دارد 
کد محصول F1048
نشریه آی تریپل ای – IEEE

 

مشخصات و وضعیت مقالات هانیرسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۳ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه kشده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن  درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.

 

فهرست مطالب
چکیده
۱- مقدمه
۲- رویکرد ما برای مجازی سازی شبکه
الف-مشخص کردن تقاضای سطح بالا
ب- ساخت شبکه ی مجازی خودکار
پ- تعبیه شبکه مجازی بهینه شده
د- دوباره تعبیه سازی پویا و انتقال شبکه مجازی
۳- نتیجه گیری و کار آینده
 
 

 

بخشی از ترجمه
چکیده 
در حال حاضر ، شبکه نرم افزاری تعریف شده (SDN) سود قابل توجهی از صنعت را به خود اختصاص داده است. سطح کنترل قابل برنامه ریزی، عملکرد شبکه را بطور سریع و انعطاف پذیری بهبود می بخشد. با OpenFlow، که یکی از پروتکل های امیدوار کننده SDN است، ما می توانیم چندین مزیت برای توسعه ی تکنولوژیهای مجازی سازی شبکه پیشرفته ارائه دهیم. در این مقاله، ما یک گراف انتزاعی بر اساس چارچوب مدیریت شبکه مجازی پیشنهاد می کنیم که حاوی خصوصیات تقاضای شبکه مجازی برای استفاده از منابع فیزیکی هستند. ایده ی اصلی ایجاد اتوماتیک و مدیریت شبکه های مجازی با توجه به تکنولوژیهای SDN برای تقاضاهای استقرار در سطح بالا است. ما انتظار داریم که چارچوب پیشنهادی بتواند بر محدودیت ایجاد شده بر اساس تکنولوژیهای مجازی سازی شبکه غلبه کند.
۱- مقدمه
در سالهای اخیر شبکه نرم افزاری تعریف شده(SDN) توجه تعداد زیادی از محققان شبکه ، فروشندگان، سازمانهای استاندارد، اپراتورهای مرکزی داده سراسر جهان را به خود جلب کرده است. SDN برای ارائه منافع گوناگون برای اپراتورها از قبیل قابلیت برنامه ریزی، انعطاف پذیری و کاهش CAPEX/OPEX در نظر گرفته شده است. OpenFlow که یکی از امیدوار کننده ترین پیاده سازیهای SDN است کنترل کننده ی شبکه را قادر به تعیین مسیر بسته های کوچک شبکه می کند. با OpenFlow، اپراتورهای شبکه می توانند ترافیک شبکه را در سطح جریان با دیدگاه کلی شبکه نسبت به کنترل کننده، مدیریت کنند.
مجازی سازی شبکه(NV) یک روش برای ارائه تصویری از یک شبکه منحصرد به فرد است که اجازه می دهد منابع سخت افزاری مشابه میان کاربران متعدد بدون دخالت شبکه های مجازی به اشتراک گذاشته شوند.تکنولوژی NV دارای مزایای است از جمله قابلیت انعطاف، مقیاس پذیری،هوشمندی و کاهش CAPEX/OPEX.متاسفانه، بیشتر روشهای مجازی سازی شبکه های تجاری بر شبکه های داده مرکز مبنی بر رویکرد هایی مانند VMware NSX  و Microsoft Hyper-V تمرکز دارند.SDN و OpenFlow مزایای بسیاری برای توسعه ی تکنولوژیهای NV دارند. 
 

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract 

Currently, Software Defined Networking (SDN) paradigm has attracted a significant interest from industry and academia as a future network architecture. The programmable control plane enables flexible and rapid modifications of network behavior. With OpenFlow, one of the promising SDN protocols, we can provide several advantages to develop advanced network virtualization technologies. In this paper, we propose a graph abstraction based virtual network management framework that covers from tenant requirement specification to virtual network embedding on physical resources. The fundamental idea is to automatically create and manage virtual networks on the top of SDN technologies from high level tenant requirements. We expect that the proposed framework can overcome the limitation of overlay based network virtualization technologies, and leverage the deployment of SDN technologies.

I. INTRODUCTION

In recent years, Software-Defined Networking (SDN) has received a lot of attention by networking researchers, vendors, standard organizations, data center operators and telcos around the world. SDN has been envisioned to provide various benefits to operators such as programmability, flexibility, elasticity, and reduction of CAPEX/OPEX. SDN is defined as “the physical separation of the network control plane from the forwarding plane, and where a control plane controls several devices” by Open Networking Foundation (ONF) [1]. OpenFlow [2], which is one of the most promising implementations of SDN, enables the network controller to determine the path of network packets through the OpenFlow enabled switches. With OpenFlow, network operators can manage network traffic in a flow level with a centralized global view of the network at the controller. SDN brings various advantages such as programmability, agility, flexibility, reduced CAPEX/OPEX. Network Virtualization (NV) is a method of providing an illusion of a dedicated network on top of the hardware resources, and it allows the sharing of the same hardware resources among multiple users without any interference among virtual networks. By creating logical Virtual Networks (VNs) that run on top of a physical network, it allows to separate network functionality from physical equipment. NV technology can bring various advantages such as multi-tenancy, flexibility, scalability, agility, and reduced CAPEX/OPEX. Unfortunately, most of commercial NV solutions are focused on data-center networks based on overlay approaches such as VMware NSX [3] and Microsoft Hyper-V [4]. These overlay based NV approaches construct multiple VNs as overlay network using tunnelling method. This approach is simple to deploy, and requires no network configuration changes. However, they suffer from tunneling overhead and requiring special hardware (or software) such as virtual switches or derivers. SDN and OpenFlow can provide several advantages to develop advanced NV technologies because it provides the abstraction on various switch hardware. With OpenFlow, we can assign a part of physical resources for each VN via segmented flow tables, slices. We call this approches as slice based NV approach. Currently, several solutions based on network slice are available such as FlowVisor [5], OpenVirteX [6], and FlowN [7]. The slice based approaches accompany no tunneling overhead, and provide strong QoS and SLA control. The main shortage is that they require OpenFlow based network infrastructure. Now, these solutions are in incubation or prototyping stage. Moreover, they are suffer from manual VN configuration, lack of VN embedding method, and no automated VN management process. In this paper, we propose a graph based virtual network management framework based on SDN. The fundamental idea is to automatically manage VNs from high-level tenant requirements. More specifically, the proposed approach will address following problems. – How to create VNs on top of SDN networks? – How to specify VN requirements in high level? – How to compose VN from requirements automatically? – How to embed the composed VNs optimally? – How to dynamically re-embed VNs to address requirement changes or network failure?

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید مقالات هانیرسی
عنوان فارسی مقاله:

گراف انتزاعی بر اساس چارچوب مدیریت شبکه مجازی برای SDN

عنوان انگلیسی مقاله:

Graph Abstraction Based Virtual Network Management Framework For SDN

 
دانلود رایگان مقاله انگلیسی 
 
دانلود رایگان ترجمه مقاله 
 
خرید ترجمه این مقاله با فرمت ورد
 
جستجوی ترجمه مقالات
 

 

نوشته دانلود رایگان ترجمه مقاله چارچوب مدیریت مجازی شبکه مبتنی بر گراف انتزاعی برای SDN – آی تریپل ای ۲۰۱۶ اولین بار در مقالات هانی پدیدار شد.

ادامه‌ی پست

دانلود رایگان ترجمه مقاله به سمت تئوری سازی فرآیندهای اجتماعی اسرار سازمانی – Sage 2014

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید مقالات هانیرسی
عنوان فارسی مقاله:

فاش کردن راز: به سوی استدلال نظری فرایندهای اجتماعی رازداری سازمانی

عنوان انگلیسی مقاله:

Bringing Secrecy into the Open: Towards a Theorization of the Social Processes of Organizational Secrecy

 
دانلود رایگان مقاله انگلیسی 
 
دانلود رایگان ترجمه مقاله 
 
خرید ترجمه این مقاله با فرمت ورد
 
جستجوی ترجمه مقالات مدیریت
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی
چاپ شده در مجله (ژورنال) مطالعات سازمانی – Organization Studies
ارائه شده از دانشگاه دانشگاه Viadrina، آلمان
رفرنس دارد  
کد محصول F1033
نشریه سیج – Sage

 

مشخصات و وضعیت مقالات هانیرسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۲۹ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
منابع داخل متن  درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.

 

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تعریف رازداری سازمانی
رویکرد نسبت به رازداری سازمانی
رویکردهای اجتماعی رازداری سازمانی
رازداری و هویت
رازداری و کنترل
ارتباط رویکردهای اطلاعاتی و اجتماعی
به سوی یک چارچوب رازداری رسمی و غیر رسمی
رازداری رسمی
رازداری غیر رسمی
رازداری همراه با عوامل مربوطه در شرایط سازمانی: ارتباط پویایی رازداری رسمی و غیر رسمی
فرایندهای اجتماعی رازداری سازمانی: هویت و کنترل
فرایندهای هویت
فرایندهای کنترل
رازداری به عنوان یک فرایند اعطا کننده کنترل
رازداری به عنوان یک فرایند اعمال کننده کنترل
بحث مربوط به نتیجه گیری
 
 

 

بخشی از ترجمه
چکیده
این مقاله بر مفهوم رازداری سازمانی که به صورت فرایندهای اجتماعی رسمی، غیر رسمی و مداوم پنهان سازی عمدی اطلاعات از بازیگران توسط بازیگران دیگر در سازمان‌ها تعریف می‌شود متمرکز است. استدلال ما این است که منابع و مطالعات موجود در خصوص این موضوع پراکنده هستند و غالباً بر ابعاد اطلاعاتی به جای ابعاد اجتماعی رازداری متمرکز می‌باشند. این مقاله رازداری رسمی و غیر رسمی را از هم متمایز کرده و یک استدلال نظری در خصوص فرایندهای اجتماعی این رازداری رسمی و غیر رسمی از حیث ماهیت وکنترل را ارائه می‌کند. پیشنهاد ما این است که رازداری سازمانی رامی توان به مجموعه مطالعات تحلیلی سازمان اضافه کرد.
 مقدمه
پدیده‌های زیر را در نظر بگیرید که ممکن است هر روز در سازمان‌ها رخ دهد: توسعه طرح‌هایی برای محصولات و راهبردهای جدید که بایستی از رقبا پنهان بماند، حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شخصی مربوط به مشتریان و کارکنان، قرارداد هاو توافق‌های خصوصی بین دو همکار در زمان نهار در مورد شیوه مدیریت یک جلسه در عصر همان روز، تبادل اطلاعات محرمانه در سازمان. همه این موارد و بسیاری از موارد مشابه دیگر مربوط به فرم خاصی از رازداری سازمانی می‌باشند که ما آن‌ها را به صورت فرایندهای اجتماعی رسمی، غیر رسمی و مداوم پنهان سازی عمدی اطلاعات از کنشگران توسط کنشگران دیگر در سازمان‌ها تعریف می‌کنیم.
در هنگام در نظر گرفتن رازداری از هر دو دیدگاه رسمی و غیررسمی، ما از یک تمایز طولانی مدت در مطالعات سازمانی بهره می‌بریم که برای درک طیف وسیعی از پدیده‌های در بر گیرنده ساختارها، سلسله مراتب‌ها، گروه‌ها، رهبری سازمانی و بسیاری از موارد دیگر استفاده شده‌اند. در عمومی‌ترین سطح، رسمی اشاره به حوزه و قلمرو رسمی سازمان برای مثال قوانین، اهداف، ساختارها و مناصب رسمی آن دارد، در حالی که عبارت غیر رسمی اشاره به حوزه غیر رسمی برای مثال فعالیت‌های اجتماعی، روابط و اشخاص دارد. به طورمشابه، منظور از رازداری رسمی، اشاره به مواردی نظیر رازداری تجارت و مبادله دارد که از طریق قوانین و مقررات تجویزی به طور رسمی تصویب و سازمان دهی شده‌اند. منظور از رازداری غیر رسمی، اشاره به مواردی نظیر حرف‌های محرمانه که به طور غیر رسمی ایجاد شده و از طریق هنجارهای اجتماعی سازمان دهی می‌شوند دارد.
وقتی که رازداری را از این زاویه بررسی می‌کنیم ما از دیدگاه نظری به بررسی این موضوع می‌پردازیم که چگونه رازداری اساساً به رفتار و تعاملات در سازمان شکل می‌دهد و این که چه چیزی توسط چه کسی و به چه کسی گفته می‌شود و گفته نمی‌شود را کنترل می‌کند. این کنترل و مقررات نه تنها حاصل و عامل اصلی کنترل است، بلکه در عین حال ساختارهای هویتی خاص را شکل می‌دهد که نشان می‌دهد چگونه افراد، گروه‌ها و یا سازمان‌ها شخصیت خود را تعریف می‌کنند. به این ترتیب، این مقاله نشان می‌دهد که رازداری چه اهمیتی برای طیف وسیعی از پدیده‌ها و مفاهیم سازمانی مهم نظیر تغییر، رهبری، سیاست‌ها، ارتباطات، اعتماد، شبکه و ارتباطات دارد. هیچ یک از این موارد، مسائل خاص رازداری عمدی و ارتباط آن با فرایندهای کنترل و هویت را پوشش نمی‌دهند. در صورتی که بتوانیم عناصر پنهان روابط سازمانی را درک کنیم، می‌توان گفت که ما یک تصویر کامل‌تر و عمیقتر را از حیات سازمانی داریم.
در واقع، باتوجه به پویایی‌های اجتماعی رازداری، ما قادر به نشان دادن این موضوع هستیم که رازداری چیزی فراتر از آن چه که معمولاً در نظر گرفته می‌شود می‌باشد. مطالعات موجود عمدتاً به بررسی رازداری سازمانی از دیدگاه اطلاعاتی پرداخته‌اند به طوری که در این دیدگاه، مطالعات فوق فرض می‌کنند که اهمیت آن بیشتر مربوط به حفاظت از اطلاعات ارزشمند است. اگرچه منابع موقت و پراکنده‌ای در خصوص ابعاد اجتماعی رازداری در منابع سازمانی، به خصوص در متون مطالعات سازمانی کلاسیک وجود دارد. تجزیه تحلیل سیستماتیک مسئله رازداری هنوز صورت نگرفته است. این مقاله از استدلال‌های نظری جامعه شناسی رازداری برای توسعه نظری و عمیق ماهیت اجتماعی رازداری در سازمان‌ها بر خلاف دیدگاه اطلاعاتی غالب استفاده کرده است. مطابق با این استدلال‌های نظری، ما پیشنهاد می‌کنیم که تاکید ویژه‌ای بایستی بر رازداری به عنوان یک فرایند اجتماعی به جای تاکید ساده بر رازها و محتوی اطلاعاتی آن‌ها صورت گیرد. رازداری از تعاملات اجتماعی تشکیل شده است و به طور ویژه بایستی از حیث علت و معلول (نتیجه) هویت و کنترل درک شود. ما با ارائه تصویری از فرایند اجتماعی با توجه به علل و نتایج، پیشنهاد می‌کنیم که مسئله مورد نظر، رابطه علی معلولی خطی نیست بلکه یک رابطه تکراری و پویا می‌باشد برای مثال، اعضای یک شبکه سازمانی غیر رسمی ممکن است راز را با یک دیگر در میان بگذارندو اگر اعضا این راز را حفظ کنند، آنگاه پیوند اجتماعی در شبکه تقویت شده و رازهای بیشتر ممکن است به اشتراک گذاشته شود. رازداری هم علت (شرط) و هم معلول (نتیجه) روابط سازمانی نظیرایجاد و تقویت یک هویت گروهی به مرور زمان می‌باشد.
چون رازداری سازمانی به طور بالقوه دربرگیرنده طیف وسیعی از پدیده‌ها می‌باشد، ما بحث خود را در این جا کوتاه و محدود می‌کنیم زیرا در غیر این صورت این بحث غیر قابل مدیریت خواهد بود. اولاً و همان طور که قبلاً گفته شد، ما از یک رویکرد اطلاعاتی استفاده می‌کنیم به این معنی که ما دغدغه‌ای در خصوص اطلاعات محرمانه وپنهان نداریم برای مثال ارزش و اهمیت راهبردی این اطلعات و یا بحث این که آیا این پنهان سازی و رازداری اتفاق می افتد یا خیر و اگر این طور است چه زمانی و چگونه. دوما، بحث ما بر فرایندهای درون سازمانی رازداری به جای اثرات برون سازمانی و گسترده آن متمرکز است. سوما، ما بر سازمان‌هایی که خودشان به خودی خود محرمانه هستند یعنی سازمان‌های مخفی نظیر انجمن‌های سیاسی مخفی یا گروه‌های تروریستی تاکید نداریم، بلکه به بررسی رازها و اسرار در سازمان‌های غیر محرمانه و غیر مخفی متمرکز هستیم. در نهایت ما با بحث‌های اخلاقی‌ای که اغلب رازداری به آن منتهی می‌شود کاری نداریم. دلایل تحلیلی شفافی برای این موضوع وجود دارند. نخستین و دقیق‌ترین استدلال نظری جامعه شناسی از رازداری مربوط به استدلال نظری جرج سیمل (۱۹۰۶-۱۹۵۰) است که بر لزوم عدم بررسی رازداری از دیدگاه اخلاق تاکید می‌کند: ما نبایستی به خودمان اجازه دهیم که فریب منفی نگری اخلاقی رازداری را بخوریم. رازداری یک فرم جامعه شناختی عمومی است که در واقع هیچ ارتباطی با ارزش‌های اخلاقی محتوی آن ندارد. این اساساً بدین معنی نیست که ما نسبت به بعد اخلاقی فرایند اجتماعی رازداری برای بازیگران سازمانی بی علاقه و بی توجه هستیم. در واقع، ما به این مسائل و ابعاد علاقه مند می‌باشیم: مسائل اتهام اخلاقی، وفاداری، صداقت، شرم وگناه و از این قبیل موارد از اجزای ساختاری و تشکیل دهنده تجربه رازداری سازمانی می‌باشند. منظور ما این است که نقطه شروع کار ما ازاین موضع نیست که رازداری ذاتاً خوب است یا بد. برای مثال، بهتر است که کارکنان پزشکی، اطلاعات و اسرار محرمانه بیمار را حفظ کنند، ولی این که اطلاعات مربوط به معالجه غلط را پنهان کنند، مطلوب نیست.
این رویکرد در واقع از نقطه نظر برخی از بحث‌های مهم شفافیت و پاسخگویی دموکراتیک بحث برانگیز است، به ویژه در سازمان‌های دولتی که معمولاً کار خود را از یک موضع هنجاری مبنی بر این که رازداری نامطلوب و مشکل آفرین است شروع می‌کنند. این زمینه‌ای است که در آن ملاحظات رازداری مهم است ولی قصد ما ارائه یک تحلیل عمومی و فراگیر از فرایندهای اجتماعی رازداری است که می‌تواند در تحلیل سازمان‌هایی که برای رازداری ونیز شفافیت ارزش قائل هستند مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه دراین مقاله به دلیل فضای محدود نمی‌توانیم حق مطلب را در خصوص بحث‌های شفافیت ادا کنیم. با این وجود، ضمن اجتناب از این بحث‌ها در موضوع اصلی خود، تجزیه تحلیل می‌تواند از اهمیت زیادی در این خصوص برخوردار باشد. برای مثال، همان طورکه خواهیم دید، یک سازمان ممکن است استانداردهای رسمی افشای اطلاعات راتنظیم کند و به این ترتیب اعضای سازمان را تشویق به مشارکت در عملیات غیر رسمی رازداری کند. در واقع، این مثالی از شیوه تشخیص تمایز رازداری رسمی و غیر رسمی است که مکمل با دانش و درک موجود در خصوص سازمان‌هاست.
این مقاله به صورت زیر سازمان دهی شده است. پس از توسعه تعریفی از رازداری سازمانی، ما شیوه‌های مختلف بررسی رازداری سازمانی را در منابع ومطالعات موجود درنظر می‌گیریم. اگرچه مطالعات موجود غالباً رویکرداطلاعاتی را اتخاذ کرده‌اند، ما اهمیت رویکردهای اجتماعی رازداری را به خصوص در رابطه با هویت و کنترل نشان می‌دهیم. در استدلال این که فرایندهای رازداری بایستی فراتر از دیدگاه و چشم انداز اطلاعاتی در نظر گرفته شوند و ابعاد مختلف اجتماعی رازداری لحاظ شود، ما به معرفی تمایز رازداری رسمی و غیر رسمی به عنوان یک شیوه مفید و مؤثر برای انجام این کار می‌پردازیم. ما این‌ها را به صورت انواع (تیپ‌های) ایده آل ارائه کرده و سپس رابطه پویای آن‌ها را در شرایط سازمانی بررسی می‌کنیم. سپس یک استدلال نظری در خصوص فرایندهای اجتماعی اصلی رازداری رسمی و غیر رسمی یعنی بر اساس هویت وکنترل ارائه می‌شود. در نهایت، ما پیشنهاد می‌کنیم که رازداری سازمانی به مجموعه مطالعات سازمانی افزوده شود و در نهایت اهمیت انجام این کار را برای شما تشریح خواهیم کرد.
 

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

This paper brings into focus the concept of organizational secrecy, defined as the ongoing formal and informal social processes of intentional concealment of information from actors by actors in organizations. It is argued that existing literature on the topic is fragmented and predominantly focused on informational rather than social aspects of secrecy. The paper distinguishes between formal and informal secrecy and theorizes the social processes of these in terms of identity and control. It is proposed that organizational secrecy be added to the analytical repertoire of organization studies.

Introduction

Consider the following phenomena that may occur daily within organizations: the development of plans for new products or strategies which must be concealed from competitors; the protection of personal data relating to customers or employees; a private agreement between two colleagues over lunch as to how to handle a meeting that afternoon; an exchange of confidential gossip in the corridor. All of these, and many other similar examples, relate to some form or other of organizational secrecy, which we will define as the ongoing formal and informal social processes of intentional concealment of information from actors by actors in organizations. In considering secrecy in both a formal and an informal sense, we are invoking a longstanding distinction within organization studies which has been used to understand a wide range of phenomena encompassing organizational structures, hierarchies, groups, leadership and much else. At the most general level, ‘formal’ refers to the official realm of an organization, e.g. its official rules, goals, structures and positions, whereas ‘informal’ refers to the unofficial realm, e.g. social activities, relationships and persons (Diefenbach & Sillince, 2011; Scott, 2008). In a similar way, by ‘formal secrecy’ we mean cases such as trade secrecy which are officially sanctioned and organized through prescriptive rules or laws; by ‘informal secrecy’ we mean examples such as confidential gossip which operate unofficially and are organized through social norms. In considering secrecy in this way, we aspire to explore theoretically how secrecy can fundamentally shape behaviour and interactions in organizations, regulating what is said and not said by whom and to whom. Such regulation not only is a result of and a source of control, but also shapes particular identity constructions, that is, how individuals, groups and organizations define ‘who they are’. In this way, the paper shows how secrecy is relevant for a broad range of important organizational phenomena and concepts, such as change, leadership, politics, communication, trust, networking and gossip. Yet none of these in itself captures the specific issues of intentional concealment and its interrelation with control and identity processes, which may run through them. If we can understand the concealed elements of organizational relationships then it follows that we will have a fuller and deeper picture of organizational life than would otherwise be possible. Indeed, by drawing attention to the social dynamics of secrecy we are able to demonstrate that it involves much more than is typically realized. Extant studies mainly approach organizational secrecy from what we will call an informational perspective, in that they assume that its significance lies primarily in the protection of valuable information1 (e.g. Beamish, 2000; Greve, Palmer, & Pozner, 2010; Hannah, 2005; Katila, Rosenberger, & Eisenhardt, 2008; Louis, Blumenthal, Gluck, & Stoto, 1989; Roberts, 2012). While there are scattered and passing references to the social aspects of secrecy in the organizational literature, especially in ‘classic’ organizational studies texts (e.g. Argyris, 1957; Dalton, 1959; Jackall, 1988; Moore, 1962; Schein, 1985), a systematic analysis of secrecy is still missing. This paper deploys sociological theorizations of secrecy (e.g. Bok, 1989; Goffman, 1959, 1963/1990; Simmel, 1906/1950; Zerubavel, 2006) to theoretically develop in detail the social nature of secrecy in organizations in contrast to the dominant informational focus. In line with these theorizations, we propose that the focus should be on secrecy as a social process rather than simply on secrets and their informational content. Secrecy is constituted through social interactions and, specifically, needs to be understood in terms its conditions and consequences for identity and control. By depicting social process in terms of conditions and consequences we suggest that what is at stake is not a linear cause-and-effect relationship but an ongoing, iterative and dynamic relationship (see Hernes, 2007; Langley & Tsoukas, 2010). For example, members of an informal organizational network may share a secret with each other, and if the members keep that secret then the social bonding within the network is reinforced and further secrets may be shared; secrecy here is both a condition and a consequence of the organizational relationships, such as the creation and cementing of a group identity, over time. Because organizational secrecy potentially encompasses a broad range of phenomena, we narrow what would otherwise be an unmanageable discussion. First, and as already mentioned, we do not take an informational approach, meaning that we are not concerned with the information being concealed, e.g. its value and strategic relevance, or to discuss whether, when or how this concealment should occur. Second, our discussion concentrates on the intra-organizational processes of secrecy rather than its wider, extra-organizational effects. Third, we do not focus on organizations which are themselves secret, i.e. clandestine organizations such as secret political societies or terrorist groups (e.g. Stohl & Stohl, 2011), but, rather, on secrets within non-secret organizations. Finally, and perhaps most contentiously, we do not engage with the highly ethically charged debates to which secrecy often gives rise. There are sound analytical reasons for this. The first and most elaborate sociological theorization of secrecy, that of Georg Simmel (1906/1950), emphasizes the need to approach secrecy not simply from the standpoint of ethics: ‘We must not allow ourselves to be deceived by the manifold ethical negativeness of secrecy. Secrecy is a universal sociological form, which, as such, has nothing to do with the moral valuations of its contents’ (Simmel, 1950, p. 463; see also Bok, 1989, p. 14; Birchall, 2011a). This emphatically does not mean that we are uninterested in, or dismissive of, the way that the social process of secrecy may have an ethical dimension for organizational actors. Indeed, it often will: ethically charged issues of loyalty, fidelity, shame, guilt and so on are very likely to structure the experience of organizational secrecy. Our point is, rather, that we do not start from the position that secrecy is either inherently ‘good’ or ‘bad’. For example, it is desirable that medical staff maintain patient confidentiality, but not that they conceal malpractice. This approach is, indeed, contentious from the point of view of some important discussions of transparency and democratic accountability, especially in public organizations (Garsten & Lindh de Montoya, 2008; Hood & Heald, 2006; Roberts, 2009), which typically start from the normative position that secrecy is undesirable and problematic (for fuller critical discussion, see Birchall, 2011b; Van den Brink, Benschop, & Jansen, 2010). This is clearly one area where considerations of secrecy are important, but our intention is to provide a much more general and overarching analysis of the social processes of secrecy which may be deployed in the analysis of organizations which valorize secrecy as much as those which valorize transparency. Moreover, in what is already a lengthy paper, space precludes doing justice to the transparency debates. Nevertheless, while sidestepping these debates in pursuit of our main focus, our analysis has significant implications for them. For example, as we will suggest, it may be that an organization setting formal standards of disclosure may as an unintentional by-product encourage organizational members to engage in informal practices of concealment. Indeed, this would be an example of how recognizing the distinction of formal and informal secrecy serves to supplement existing understandings of organizations. The paper proceeds as follows. After developing our definition of organizational secrecy, we consider the various ways in which organizational secrecy has been approached within existing literatures. While extant research has predominantly taken an informational approach, we show the significance of social approaches to secrecy, specifically in relation to identity and control. In arguing that treatments of secrecy need to move beyond the informational focus and incorporate the social aspects of secrecy, we introduce the distinction of formal and informal secrecy as an insightful way for doing so. We present these as ‘ideal types’ and outline their dynamic relation within organizational contexts. The discussion theorizes the principal social processes of formal and informal secrecy, namely, those upon identity and control. Finally, we return to the proposal that organizational secrecy be added to the repertoire of organizational studies, and some of the implications of doing so.

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید مقالات هانیرسی
عنوان فارسی مقاله:

فاش کردن راز: به سوی استدلال نظری فرایندهای اجتماعی رازداری سازمانی

عنوان انگلیسی مقاله:

Bringing Secrecy into the Open: Towards a Theorization of the Social Processes of Organizational Secrecy

 
دانلود رایگان مقاله انگلیسی 
 
دانلود رایگان ترجمه مقاله 
 
خرید ترجمه این مقاله با فرمت ورد
 
جستجوی ترجمه مقالات مدیریت
 

 

 

نوشته دانلود رایگان ترجمه مقاله به سمت تئوری سازی فرآیندهای اجتماعی اسرار سازمانی – Sage 2014 اولین بار در مقالات هانی پدیدار شد.

ادامه‌ی پست

دانلود رایگان ترجمه مقاله پیوندهای هیدروژنی بین مولکولی بین ۱،۴- بنزوکوینون و مولکول HF – الزویر ۲۰۱۷

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید مقالات هانیرسی
عنوان فارسی مقاله:

پیوندهای هیدروژنی بین مولکولی بین ۱،۴- بنزوکوینون ها و مولکول های HF: اثرات هم افزایی، پتانسیل‌های کاهش (احیاء) و الکترون خواهی

عنوان انگلیسی مقاله:

Intermolecular hydrogen bonds between 1,4-benzoquinones and HF molecule: Synergetic effects, reduction potentials and electron affinities

 
دانلود رایگان مقاله انگلیسی 
 
دانلود رایگان ترجمه مقاله 
 
خرید ترجمه این مقاله با فرمت ورد
 
جستجوی ترجمه مقالات شیمی
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۷
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۶ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله شیمی کاربردی و شیمی آلی
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله گرافیک و مدل سازی مولکولی – Journal of Molecular Graphics and Modelling
کلمات کلیدی پیوند هیدروژنی بین مولکولی، انرژی سینرژیک (هم افزا)، تحلیل AIM، تحلیل NPA، ۱،۴، بنزوکوینون ها، پتانسیل کاهش (احیاء) و الکترون خواهی
ارائه شده از دانشگاه گروه شیمی، آزمایشگاه محاسبات کوانتومی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران
رفرنس دارد 
کد محصول F1035
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت مقالات هانیرسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۷ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است 
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است 
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب
چکیده
۱-مقدمه
۲- روش‌های محاسباتی
۳-نتایج و بحث
۳-۱ پارامترهای هندسی و انرژی‌های برهمکنش
۳-۲ برآورد جدگانه انرژی‌های پیوند هیدروژنی در کمپلکس‌های T4,T5,T6 و Q7 شامل پیوندهای هیدروژنی چندگانه با استفاده از تراکم بار الکترون
۳-۳ انرژی سینرژیک (هم افزا)
۳-۴ تحلیل NBO
نتیجه گیری
 
 

 

بخشی از ترجمه
چکیده
برخی از فعالیت‌های بیولوژیکی (زیستی) کوینون ها را می‌توان به قابلیت پیوند هیدروژنی‌اتم های اکسیژن پذیرنده نسبت داد. با توجه به نتایج محاسبات مکانیکی کوانتوم در خصوص طیف وسیعی از کمپلکس‌های بین مشتقات ۱،۴- بنزوکوینون (BQ) ومولکول های HF، اثر متقابل بین پیوندهای هیدروژنی و انرژی‌های بر هم کنش بین پیوندهای هیدروژنی (EHB) می‌تواند تحت تأثیر گروه‌های استخلافی قرار گرفته بر روی حلقه شش عضوی BQ قرار گیرد. انرژی پایداری کل کمپلکس‌ها با گروه‌های استخلافی الکترون دهنده (EDS) منفی‌تر می‌شود، در حالی که تغییرات با گروه‌های استخلافی الکترون کشنده (EWS) معکوس می‌شوند. برهمکنش متقابل بین پیوندهای X-BQ∙∙∙(HF)n (n= 1-3) با استفاده از پارامترهای هندسی، انرژی‌های هم افزایی (SE) و مقادیر EHB بررسی و مطالعه شده است. پیوند هیدروژنی موجب کاهش پتانسیل‌های کاهش (احیاء)(E0red) شده و الکترون خواهی (EA) مشتقات X-BQ را افزایش می‌دهد. روابط خطی بین E0red(و EA) و ثابت‌های هامت گروه‌های استخلافی مشاهده شده است.
۱-مقدمه
ترکیبات کوینون از اهمیت زیادی در طیف وسیعی از فرایندهای زیستی نظیر تنفس سلولی، فتوسنتز، انعقاد خون و رشد تومور برخوردار هستند (۱-۴). خانواده کوینون، از جمله آنتروکوینون ها، نفتوکوینون ها و بنزوکوینون ها، به آسانی به آنیون هیدروکونیون از طریق واکنش با یک آنیون هیبریدی در یک فرایند برگشت پذیر تبدیل می‌شوند. هم چنین آن‌ها قادر به پذیرفتن یک یا دو الکترون برای تشکیل آنیون رادیکال یا دی آنیون هیدروکوینون (Q2−). می‌باشند. از این روی آنها مانع از رشد تومورها با توجه به الکترون خواهی بالا و پتانسیل اکسایش کاهش پایین (۵-۷) می‌شوند. علاوه بر فعالیت زیستی (۸-۱۰)، قابلیت الکترون پذیری کوینون ها نقش بسیار مهمی در فرایندهای سنتز آلی و معدنی ایفا می‌کند (۱۱-۱۶). مشتقات بنزوکوینون ها به عنوان حامل‌های الکترون و پروتون در زنجیره‌های انتقال الکترون تنفسی و فتوسنتزی و نیز به عنوان یک مؤلفه اکسایش- کاهش در تنظیم انتقال الکترون میتوکندریایی مطرح بوده‌اند (۱۷-۲۲). این مشتقات به عنوان پذیرنده‌های الکترونی اولیه و ثانویه در مراکز فتوسنتزی عمل می‌کنند (۲۳).
نشان داده شده است که تشکیل پیوند هیدروژنی اثر مهمی بر روی ساختار و فعالیت ترکیبات کوینون در سیستم‌های زیستی دارد (۲۴-۲۷). مطالعات انجام شده در خصوص پتانسیل کاهش سیستم‌های اکوینون، اثر ساختار و محیط مولکولی بر روی تعادل انتقال الکترون با پیوند هیدروژنی را اثبات کرده است (۲۸). نقش هر پیوند هیدروژنی را می‌توان با سایر پیوندهای هیدروژنی در بسیاری از سیستم‌های شیمیایی و زیستی (۲۹-۳۱) تغییر داد.
اخیراً، برهمکنش بین دو یا چند پیوند غیر کوالان مهم در سیستم‌های مختلف به طور آزمایشی ونظری مطالعه شده است (۹،۱۹-۳۳). بررسی این اثر می‌تواند در درک بسیاری از فرایندهای زیستی نظیر پیوند و اتصال دارو به مکان فعال پروتین مؤثر باشد. مشتقات ۱،۴-بنزوکوینون (BQ) به طور مکرر در بسیاری از ساختارهای دارویی استفاده می‌شوند. این ترکیبات با چهار جفت الکترون غیر پیوندی بر روی دواتم اکسیژن می‌توانند به طور بالقوه در چهار پیوند هیدروژنی به عنوان پذیرنده الکترون عمل کنند. مطالعه اثرات هم افزایی (سینرژتیک) می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را به طراحان دارو، در زمانی که پندین پیوند هیدروژنی به طور هم زمان در کمپلکس‌های BQ وجود دارند ارائه کند.
در این مطالعه، مکان‌های فعال BQ و مشتقات آن (X-BQ) با محاسبات مکانیکی کوانتوم بر روی کوینون ها و کمپلکس‌های با پیوند هیدوژنی نشان داده شده در شکل ۱ بررسی شدند.
مولکول HF یک مولکول کوچک با یک دهنده پیوند هیدروژنی می‌باشد به طوری که ما می‌توانیم برهم کنش‌های O…HF را بدون برهمکنش‌های نامناسب اضافی مطالعه کنیم. از سوی دیگر، الکترونگاتیویته بالای اتم F موجب می‌شود تا برهم کنش پیوند H قوی باشد. همان طور که می‌توان دید، D1-D3 کمپلکس‌های دو تایی، T4-T6 کمپلکس‌های سه تایی و Q7 یک کمپلکس چهارتایی است. مقایسه بین نتایج محاسبات بدست آمده برای سه دسته از کمپلکس‌ها را می‌توان برای بررسی اثرات هم افزا و سینرژیک برهم کنش‌ها، اثر هر برهمکنش بر روی خواص الکترونیک مکان‌های فعال باقی مانده واثرات گروه‌های استخلافی بر روی مکان‌های فعال اسکلت BQ استفاده کرد.
 

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Some biological activities of quinones can be attributed to the H-bonding ability of acceptor oxygen atoms. According to the results obtained from the quantum mechanical calculations performed on a wide variety of complexes between the 1,4-benzoquinone (BQ) derivatives and HF molecules, the interplay between H-bonds and individual H-bond interaction energies (EHB) can be affected by the substituents placed on the six-membered ring of BQ. The total binding energies of complexes become more negative by the electron donating substituents (EDSs) while the changes are reversed by the electron withdrawing substituents (EWSs). The mutual interplay between the X-BQ∙∙∙)HF)n (n= 1-3) interactions has been investigated using the geometrical parameters, synergetic energies (SE) and the EHB values. Hydrogen bonding decreases the reduction potentials (E0 red) and increases the electron affinities (EA) of X-BQ derivatives. Linear relationships have been observed between the E 0 red (and EA) values and the Hammett constants of substituents.

۱٫ Introduction

The quinone compounds are important in a wide variety of biological processes, such as cellular respiration, photosynthesis, blood coagulation, and tumor growth [1-4]. The quinone family, including anthraquinone, napthoquinone and benzoquinone, can readily be converted to the hydroquinone anion, via reaction with a hydride anion in a reversible process. They are also capable to accept one or two electrons to form a radical anion (Q •¯ ) or hydroquinone dianion (Q2−). So, they can inhibit the growth of tumors due to the high electron affinities and low redox potentials [5-7]. In addition to biological activity [8-10], the electron-accepting ability of quinones has a very important role in the organic and inorganic syntheses [11-16]. Benzoquinone derivatives have been specified as electron and proton carriers in photosynthetic and respiratory electron transport chains and as a redox component in the regulation of mitochondrial electron transport [17-22]. These act as primary and secondary electron acceptors in photosynthetic centers [23]. It has been shown that the hydrogen bond formation has an important effect on the structure and activity of quinone compounds in the biological systems [24-27]. The effects of molecular structure and environment on the equilibrium of electron transfer coupled with the H-bonding were obtained from investigation on the reduction potential of quinone systems [28]. The role of each H-bond can be modified by other H-bonds in many chemical and biological systems [29-31]. Recently, the interplay between two or more important non-covalent interactions has been studied in different systems experimentally and theoretically [9,19-33]. Investigation of this effect can be helpful for understanding many biological processes such as binding a drug to the active site of protein. 1,4-benzoquinone (BQ) derivatives are frequently used in many of drug structures. These compounds with four lone pairs of electrons on two oxygen atoms can potentially contribute in four H-bonds as acceptor. The study of synergetic effects can give valuable insights to drug designers when several H-bonds coexist in the BQ complexes. In this work, the active sites of BQ and its derivatives (X-BQ) were investigated by the quantum mechanical calculations on the quinones and hydrogen bonded complexes illustrated in Scheme 1. The HF molecule is small with one H bond donor, so the O∙∙∙HF interactions can be studied without additional unsuitable interactions. On the other hand, high electronegativity of F atom makes the mentioned H-bond interaction suitably strong. As can be seen, D1-D3 are binary complexes, T4-T6 are ternary complexes and Q7 is a quaternary complex. Comparison between the results of calculations obtained for three categories of complexes can be used to investigate the synergetic effects of interactions, the effect of each interaction on the electronic properties of remaining active sites, and the effects of substituents on the active sites of BQ skeleton.

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید مقالات هانیرسی
عنوان فارسی مقاله:

پیوندهای هیدروژنی بین مولکولی بین ۱،۴- بنزوکوینون ها و مولکول های HF: اثرات هم افزایی، پتانسیل‌های کاهش (احیاء) و الکترون خواهی

عنوان انگلیسی مقاله:

Intermolecular hydrogen bonds between 1,4-benzoquinones and HF molecule: Synergetic effects, reduction potentials and electron affinities

 
دانلود رایگان مقاله انگلیسی 
 
دانلود رایگان ترجمه مقاله 
 
خرید ترجمه این مقاله با فرمت ورد
 
جستجوی ترجمه مقالات شیمی
 

 

نوشته دانلود رایگان ترجمه مقاله پیوندهای هیدروژنی بین مولکولی بین ۱،۴- بنزوکوینون و مولکول HF – الزویر ۲۰۱۷ اولین بار در مقالات هانی پدیدار شد.

ادامه‌ی پست